مقاله ماليات بر ارث


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله ماليات بر ارث دارای 44 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ماليات بر ارث کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ماليات بر ارث،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ماليات بر ارث :

مالیات بر ارث

مالیات بر ارث
هرگاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی اموالی از متوفی باقی بماند مشمول مالیات بر ارث خواهد بود وراث برای استفاده از حقوق مالی و اموال باقیمانده از متوفی نظیر حقوق بازنشستگی ودیه و همچنین انجام هرگونه نقل و انتقال یا ثبت اموال حقوقی و برداشت از حسابهای بانكی متوفی ملزم به ارائه گواهی حصر وراثت و گواهینامه واریز مالیات بر ارث می باشند.

وراث از نظر قانونهای مالیاتی مستقیم
ماده 18 قانون مالیاتهای مستقیم – وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می شوند:
1- وراث طبقه اول كه عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد
2- وراث طبقه دوم كه عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها
3- وراث طبقه سوم كه عبارتند از: عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آنها

اموال مشمول مالیات بر ارث
ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم – اموال مشمول مالیات بر ارث عبارتند از كلیه ماترك متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از كسر هزینه كفن و دفن در ح دود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعیو دیون محقق متوفی.
چنانچه وراث طبقه اول متوفی جهت انجام هزینه های ضروری از قبیل كفن و دفن و مراسم ترحیم نیاز به برداشت وجه نقد از حساب بانكی متوفی داشته باشند، بانكها می توانند پس از احراز هویت كامل وراث حداكثر تا مبلغ 10000000 ریال بطور علی الحساب بدون ارائه گواهی واریز مالیات بر ارث پرداخت نمایند.

نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم الارث
ماده 20 قانون مالیاتهای مستقیم – نرخ مالیت بر ارث نسبت به سهم الارث وراث به شرح زیر است:
شرح طبقه اول طبقه دوم طبقه سوم
تا مبلغ 50000000 ریال 5% 15% 35%

تا مبلغ 200000000 ریال نسبت به مازاد 50000000 ریال 15% 25% 45^
تا مبلغ 500000000 ریال نسبت به مازاد 200000000 ریال 25% 35% 55%
نسبت به مازاد 500000000 ریال 35% 45% 65%

از سهم الارث هریك از وراث طبقه اول مبلغ سی میلیون (30000000 ) ریال به عنوان معافیت كسر و مازاد به نرخ های طبقه اول كه كمتر از بیست سال سن داشته یا محجور یا معلول از كارافتاده باشد مبلغ پنجاه میلیون (50000000) ریال خواهد بود.
اموال زیر از مشمول مالیات بر ارث خارج است.

- وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده، بیمه عمر، خسارت فوت ، دیه.
- هشتاد درصد اوراق مشاركت و سپرده های متوفی نزد بانكهای ایرانی و شعب آنها در خارج از كشور و موسسه های اعتباری مجاز.
- پنجاه درصد ارزش سهام متوفی در شركتهایی كه سهام آنها طبق قانون مربوط در بورس پذیرفته شده باشد.
- چهل درصد ارزش سهام یا سهم الشركه متوفی در سایر شركتها

- چهل درصد ارزش خالص دارایی متوفی در واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و كشاورزی .
وظیفه وراث
ماده 26 قانون مالیاتهای مستقیم – وراث (منفرداً یا مجتمعاً) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها مكلفند ظرف شش ماه از تاریخ فوقت متوفی اظهارنامه ای روی نمونه مخصوصی كه از طرف سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می شود حاوی كلیه اقلام ماترك با تعیین بهای زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی هایی كه طبق مقررات این فصل قابل احتساب هستند به ضمیمه مدارك زیر به اداره كل امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم و رسید دریافت دارند.
مدارك موردنیاز

1- رونوشت یا تصویر گواهی شده كلیه اوراقی كه مثبت حق مالكیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی بشود.
ملك: سند مالكیت، گواهی پایان كار ساختمان یا قبض پرداخت عوارض نوسازی.
اتومبیل : سند مالكیت
محل كسب: سند مالكیت یا سند اجاره و پروانه كسب
سهام شركت: برگه سهام و مدارك متعلق به شركت
اسناد مربوط به وجوه نقد نزد بانكها و موسسات اعتباری و سپرده گذاریها
2- رونوشت یا تصویر گوای شده اسناد مربوط به بدهی و مطالبات متوفی
3- درصورتی كه اظهارنامه از طرف وكیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصور گواهی شده وكالت نامه یا قیم نامه
4- رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیت نامه متوفی اگر وصیت نامه موجود باشد.
5- گواهی فوت
6- تصویر شناسنامه كلیه وراث و متوفی
گواهینامه تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث
ماده 28 قانون مالیاتهای مستقیم – مشمولین مالیات بر ارث مكلفند مالیات متعلق را براساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به رسم علی الحساب پرداخت و رسید دریافت دارند.
عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر (حداكثر 6 ماه پس از تاریخ فوت متوفی) موجب تعلق جریمه ای معادل ده درصد مالیات متعلق خواهد بود. همچنین پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمه ای معادل 5/2% مالیات به ازاء هر ماه خواهد بود.
ماده 31 قانون مالیاتهای مستقیم – اداره امور مالیاتی مكلف است پس از تسلیم اظهارنامه از طرف وراث یا نماینده قانونی آنها در صورت درخواست كتبی ظرف یك هفته گواهی نامه متضمن رونوشت مصدق ریز ماترك را كه در اظهارنامه نوشته شده صادر و به مودی تسلیم نماید. این گواهی نامه فقط از نظر صدور برگ حصر وراثت معتبر است. رسیدگی به تقاضای حصر وراثت در دادگاهها موكول به ارائه گواهی نامه مذكور در این ماده خواهد بود.
روش محاسبات مالیات بر ارث

مأخذ ارزیابی املاك اعم از عرصه یا اعیان، ارزش معاملاتی ملك و چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد ارزش معاملاتی نزدیك ترین محل مشابه در زمان فوت بوده مأخذ ارزیابی سایر اموال مالی متوفی ارزش روز آنها در تاریخ فوت خواهد بود.
اثاث البیت محل سكونت از نظر مالیاتیع جزء ماترك متوفی محسوب نخواهد شد.
گواهینامه واریز مالیات بر ارث

ماده 35 قانون مالیاتهای مستقیم – ادارات ثبت اسناد و املاك موقعی كه مال غیرمنقول را به اسم وراث یا موصی له ثبت می نمایند، همچنین كلیه دفاتر اسناد رسمی در موقعی كه می خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به ماترك را ثبت كنند، باید گواهی نامه اداره امور مالیاتی صلاحیت دار را مبنی بر عدم شمول مالیات یا این كه مالیات متعلق كلا پرداخت یا ترتیب یا تضمین لازم برای پرداخت آن داده شده است مطالبه نمایند و قبل از ارائه این گواهی نامه مجاز به ثبت نیستند.
مراجع حل اختلاف

اولین مرجع برای رفع اختلاف بین وراث و مأمور تشخیص مالیاتی پس از صدور برگ تشخیص مالیات و ابلاغ آن، رئیس اداره امور مالیاتی ذیربط است. وراث ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات می توانند به وی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارك لازم كتبا تقاضای رسیدگی كنند، رئیس اداره امور مالیاتی ظرف مدت سی روز موضوع را رسیدگی و در صورت موثر بودن مدارك، درآمد مشمول مالیاتی مورد مطالبه از سهم الارث را تعدیل خواهد نمود. در غیر این صورت پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع داده خواهد شد و رأی هیأت با اكثریت آرا قطعی و لازم الاجرا است.

ماده 37 قانون مالیاتهای مستقیم – در صورتی كه پس از قطعیت مالیات اسناد و مدارك تازه ای مربوط به بدهی متوفی یا عدم تعلق دارایی به وی ارائه گردد و در محاسبه مالیاتی موثر باشد پرونده امر جهت صدور رأی مقتضی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارسال و طبق رأی هیأت اقدام خواهد شد.
مالیات بر ارث در ایران چگونه محاسبه می شود؟

مالیات بر ارث مانند سایر منابع مالیاتی بر اساس قانون مالیات های مستقیم مصوب مجلس شورای اسلامی و توسط مأموران تشخیص مالیات بر ارث در سازمان امور مالیاتی محاسبه و وصول می شود. در این راستا، هرگاه در نتیجه فوت شخصی، مالی از متوفی به ورثه برسد، ورّاث یا نماینده قانونی آنها موظفند ظرف مدت 6 ماه از تاریخ فوت متوفی، به سازمان امور مالیاتی محل سكونت مرحوم یا مرحومه مراجعه و با ارایه اسناد مربوطه، صورت اموال و بدهی های وی را در اظهارنامه مخصوص مالیات بر ارث گزارش نمایند. بدین ترتیب، پس از تشكیل پرونده متوفی، گواهینامه تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث صادر و به ورثه داده می شود. این گواهینامه یكی از مدارك مورد نیاز برای اخذ گواهی انحصار وراثت است كه باید به مجتمع قضایی مربوطه تسلیم گردد. در این گواهی، اسامی وراث قانونی اعلام و میزان سهم الارث هر یك از آنان مشخص می گردد.

 

اقتصاد ایران: آیا تاكنون تغییری در قانون ارث ایجاد شده است؟

نحوه تقسیم تركه بر اساس قوانین دینی است و همه می دانیم كه روش دین، تغییر ناپذیراست. البته با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی زمان و با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، می توان اصلاحیه هایی در قانون مالیات ها صورت داد. برای مثال، در قانون مالیات بر ارث، افزایش معافیت ها و كاهش نرخ مالیات بر ارث تغییر یافته است. در این راستا، آخرین اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 27 بهمن ماه 1380 مجلس شورای اسلامی، از اول فروردین 1381 در حال اجرا است.

اقتصاد ایران: نحوه قیمت گذاری اموال متوفی چگونه است؟

پس از تكمیل پرونده، اموال منقول و غیرمنقول متوفی بر اساس مدارك موجود و به نرخ روز توسط مأموران تشخیص مالیات قیمت گذاری می شود. سپس با كسر بدهی های مورد قبول متوفی مانند مهریه همسر، بدهی به بانك ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی، هزینه های كفن و دفن و غیره، ماترك خالص تعیین می گردد. در مرحله بعد، سهم الارث هر یك از وراث بر اساس نرخ های مقرر در قانون مالیات بر ارث، تعیین و به آنان ابلاغ می شود. مأخذ ارزیابی املاك اعم از عرصه و اعیان، براساس دفاتر ارزش معاملاتی مربوط به محل وقوع ملك صورت می گیرد. سایر اموال و حقوق مالی متوفی هم به ارزش آنها در تاریخ فوت محاسبه می گردد.

اقتصاد ایران: در بین بدهی های متوفی به مهریه همسر اشاره كردید. مهریه همسران بر چه اساسی محاسبه و پرداخت می شود؟

چنانچه متوفی مرد باشد، یكی از بدهی های مسلم وی، مهریه است كه از ماترك مرحوم به همسر وی پرداخت می گردد. از آنجا كه در بسیاری از موارد ارثیه قابل توجهی به همسران تعلق نمی گیرد، تعدادی از زنان پس از فوت همسرشان دچار مشكلات مالی می شوند. از همین رو، مجلس شورای اسلامی در شهریور ماه 1376 قانونی را تصویب نمود مبنی بر اینكه مهریه همسر در هنگام طلاق یا فوت بر اساس شاخص بانك مركزی، به نرخ روز تبدیل و پرداخت گردد.
اقتصاد ایران: چه اموالی از متوفی مشمول معافیت از مالیات بر ارث می باشند؟

وجوه بازنشستگی، تمام مزایای مربوط به دوران خدمت متوفی، انواع بیمه و خسارات فوت و دیه كه به طور یكجا یا مستمر به وراث پرداخت می شود، از پرداخت مالیات معافند. همچنین اموالی كه به مؤسسات خیریه یا یكی از سازمان های تحت نظارت دولت بخشیده شده، در صورتی كه به تأیید سازمان های مذكور برسد، مشمول معافیت هستند. همچنین 80 درصد اوراق مشاركت و سپرده های متوفی نزد بانك های ایرانی و شعب آنها در خارج از كشور و مؤسسه های اعتباری تحت نظارت بانك مركزی، 50 درصد ارزش سهام متوفی در شركت های سهامی مورد پذیرش، 40 درصد ارزش سهام یا سهم الشركه متوفی در سایر شركت ها و واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و كشاورزی نیز مشمول مالیات بر ارث نیستند.

از سوی دیگر، ورّاث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی به شرط احراز شهادت توسط یكی از نیروهای مسلح یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی، مشمول مالیات بر ارث نمی باشند. البته میزان معافیت وراث طبقه اول یعنی همسر، پدر، مادر و فرزندان از ابتدای سال 1381 به اِزای هر نفر 30 میلیون ریال است و مازاد سهم الارث هر نفر بر اساس نرخ های مصوب مشمول مالیات می باشد. به علاوه، معافیت مذكور برای هر یك از وراث طبقه اول كه كمتر از بیست سال سن داشته یا مهجور یا معلول از كارافتاده باشند، مبلغ 50 میلیون ریال خواهد بود. لازم به ذكر است، وراث طبقه دوم و سوم مشمول معافیت نیستند. البته نرخ های مالیاتی تصاعدی اند و هر ورثه فقط باید از یك معافیت استفاده كند.

اقتصاد ایران: چنانچه فردی اموال خود را بر اساس وصیت نامه تقسیم نماید، محاسبه مالیات آن چگونه است؟
اموالی كه به موجب وصیت به وراث تعلق می گیرد، زمانی مشمول مالیات خواهد شد كه وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد. البته هر فرد مسلمان تنها می تواند تا یك سوم اموال خود را به موجب وصیت نامه عادی یا رسمی به شخص دیگری واگذار كند. چنانچه بیش از ثلث اموال مورد وصیت قرار گیرد، باید همه وراث وصیت نامه مزبور را تأیید و حكم تنفیذ از سوی دادگاه صادر گردد.
اقتصاد ایران: اگر وراث قادر به پرداخت مالیات متعلقه نباشند، با آنان چگونه برخورد می شود؟

در صورتی كه وراث قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از مالیات خود نباشند، سازمان امور مالیاتی می تواند با اخذ تضمین معتبر تا مدت سه سال مالیات متعلقه را تقسیط نماید یا به آنان مهلت دهد. در نهایت، اگر تقسیط نیز برای وراث مقدور نباشد، سازمان امور مالیاتی می تواند طبق ماده 41 قانون مالیات های مستقیم یكی از اموال مرحوم را با توافق وراث به جای مالیات قبول كند.
مودیان مالیاتی باید توجه داشته باشند كه به اِزای هر ماه تأخیر در پرداخت مالیات، جریمه ای معادل 5/2 درصد مالیات به آنان تعلق می گیرد. همچنین اگر اظهارنامه مالیات بر ارث خارج از موعد قانونی تسلیم شود، یا وراث اموالی را كتمان نمایند، معادل 5 درصد ارزش اموال اظهار نشده مشمول جریمه می شوند. بنابراین توصیه می شود كه ورثه حتی الامكان در كوتاه ترین مدت مالیات خود را پرداخت كنند، چرا كه براساس مقررات جاری، در صورت خوش حسابی 80 درصد از كل جرایم وراث بخشیده می شود. بنابراین به منظور جلوگیری از افزایش جریمه، حتی در موارد اختلاف و اعتراض بهتر است كه وراث مبالغی بابت علی الحساب مالیات پرداخت نمایند.

اقتصاد ایران: مالیات بر ارث های اخذ شده به كجا واریز می شود؟
این مالیات ها به حساب خزانه واریز می گردد تا به مصارف عمومی مملكت برسد.
مالیات بر ارث
ماده 17 قانون مالیاتهای مستقیم
هرگاه در نتیجه فوت شخصی، اعم از فوت واقعی یا فرضی اموالی از متوفی باقی بماند بشرح زیر مشمول مالیات است.
در صورتی كه متوفی یا وارث یا هر دو ایران مقیم ایران باشند نسبت به سه‚الارث هر یك از وراث از اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ماده 19 این قانون واقع در ایران یا در خارج از ایران پس از كسر مالیات بر ارثی كه بابت آن قسمت از اموال وقاع در خارج از ایران به دولت محلی كه مال در آن واقع گردیده پرداخت شده است بنرخ مذكور در ماده 20 این قانون.

در صورتی كه متوفی و وراث هر دو ایرانی مقیم خارج از ایران باشند سهم الارث هر یك از وراث از اموال و حقوق مالی متوفی كه در ایران موجود است به نرخ مذكور در ماده 20 این قانون و نسبت به آن قسمت كه در خارج از ایران وجود دارد پس از كسر مالیات بر ارثی كه از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بیست و پنج درصد.
در مورد اتباع خارجی و سایر موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالی متوفی كه در ایران موجود است كلاً مشمول مالیات بنرخ مذكور در ماده 20 این قانون برای وراث طبقه دوم:

ماده 24- اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است.
صددرصد سپرده‌های متوفی نزد بانكهای كشور و شعب آنها در خارج از كشور و همچنین 50% ارزش سهام متوفی در شركتهایی كه سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیئت پذیرش برای معامله در بورس اوراق بهادار قبول شده باشد و 40% ارزش سهام متوفی در شركتهای سهامی عام تولیدی صنعتی و معدنی و شركتهای تعاونی تولیدی صنعتی و معدنی
ماده 20 نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم الارث بشرح زیر می‌باشد:

طبقه اول / طبقه دوم/ طبقه سوم
تا مبلغ 000،000 ،8 میلیون ریال 9% 18% 30 %
تا مبلغ 20000000 ریال نسبت به مازاد 8000000 ریال 20% 30% 40%
تا مبلغ 40000000 ریال نسبت به مازاد 20000000 ریال 30% 40% 50%
تا مبلغ 80000000 ریال نسبت به مازاد 40000000 ریال 40% 50% 60%
نسبت به مازاد 80000000 ریال 30% 40% 50%
تبصره ذیل ماده 84- درآمد حقوقی كه در مدت مأموریت خارج از كشو (از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران) از منابع ایرانی عاید شخص می‌شود مشمول مالیات بر درآمد حقوق می‌باشد.

ماده 88- در مواردی كه از اشخاص مقیم خارج كه در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت شود دریافت كنندگان حقوق مكلفند ظرف سی روز از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل به حوزه مالیاتی محل سكونت خود پرداخت و تا آخر تیر ماه سال بعد اظهار نامه مالیاتی مربوط به حقوق دریافتی خود را به حوزه مالیاتی مزبور تسلیم نمایند.

ماده 89- صدور پروانه خروج از كشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجه باستثنای كسانی كه طبق مقررات این قانون از پرداخت مالیات معاف می‌باشند موكول به ارائه مفاصا حساب مالیاتی است

ماده 91- درآمدهای حقوق بشرح زیر از پرداخت مالیات معاف است:
رؤسا و اعضای مأموریتهای سیاسی خارجی در ایران و رؤسا و اعضای هیئتهای نمایندگی فوق‌العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود بشرط معامله متقابل و همچنین رؤسا و اعضای هیئتهای نمایندگی سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی آن در ایران نسبت به درآمد حقوق دریافتی از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتی كه تابع دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند.

رؤسا و اعضای مأموریتهای كنسولی خارجی در ایران و همچنین كارمندان مؤسسات فرهنگی دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود بشرط معامله متقابل .
كارشناسان خارجی كه با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل كمكهای بلاعوض فنی و اقتصادی و عملی و فرهنگی دول خارجی و یا مؤسسات بین‌المللی به ایران اعزام می‌شوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا مؤسسات بین‌المللی مذكور.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 47 ]

[ سه شنبه 20 تير 1396 ] 22:44 ] [ علی ]

[ ]

سئو سایت ساخت وبلاگ
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]