مقاله بررسي اثر مکمل کروم و ويتامين C بر کيفيت صفات داخلي تخم بلدرچين ژاپني در شرايط تنش گرمايي


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي اثر مکمل کروم و ويتامين C بر کيفيت صفات داخلي تخم بلدرچين ژاپني در شرايط تنش گرمايي دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي اثر مکمل کروم و ويتامين C بر کيفيت صفات داخلي تخم بلدرچين ژاپني در شرايط تنش گرمايي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي اثر مکمل کروم و ويتامين C بر کيفيت صفات داخلي تخم بلدرچين ژاپني در شرايط تنش گرمايي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي اثر مکمل کروم و ويتامين C بر کيفيت صفات داخلي تخم بلدرچين ژاپني در شرايط تنش گرمايي :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: 4

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی اثر مکمل کروم و ویتامین C بر کیفیت صفات داخلی تخم بلدرچین ژاپنی در شرایط تنش گرمایی، در ایستگاه پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 1389 انجام گرفته است. 48 قطعه بلدرچین نر و 144 قطعه بلدرچین ماده 42 روزه به طور تصادفی در 4 تیمار آزمایشی: 1) تیمار کنترل. 2) تیمار کنترل مکمل شده با 1200 میکروگرم در کیلوگرم جیره، کروم. 3) تیمارکنترل به همراه مکمل ویتامین C به میزان 300 میلی گرم در کیلوگرم جیره. 4) تیمار کنترل مکمل شده با 1200 میکروگرم در کیلوگرم جیره کروم و 300 میلی گرم در کیلوگرم جیره مکمل ویتامین C، قرار داده شدند. ازآغاز هفته سوم پرورش، تنش گرمایی اعمال گردید. در هفته چهارم 192عدد تخم جمع آوری و کیفیت صفات داخلی تخم بررسی شد. استفاده از کروم به میزان 1200 میکروگرم در کیلوگرم جیره سبب بهبود رنگ زرده به طور معنی دار می گردد. افزودن ویتامین C به میزان 300 میلی گرم در کیلوگرم جیره سبب بهبود معنی دار در افزایش وزن زرده، وزن سفیده و بهبود رنگ زرده شد. استفاده از مکمل کروم به میزان 1200 میکروگرم در کیلوگرم جیره به همراه مکمل ویتامین C به میزان 300 میلی گرم در کیلوگرم جیره نیز سبب افزایش وزن زرده، وزن سفیده و بهبود رنگ زرده گردید. در پایان، داده های حاصل از این پژوهش، استفاده همزمان از مکمل کروم متیونین و ویتامین C جهت بهبود کیفیت داخلی تخم بلدرچین در شرایط تنش گرمایی را توصیه می نماید


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 7 ]

[ شنبه 19 فروردين 1396 ] 1:21 ] [ علی ]

[ ]

مقاله تحليلي بر گونه شناسي معماري بادگيرها در مناطق گرم و خشک (نمونه موردي شهر يزد)


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله تحليلي بر گونه شناسي معماري بادگيرها در مناطق گرم و خشک (نمونه موردي شهر يزد) دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تحليلي بر گونه شناسي معماري بادگيرها در مناطق گرم و خشک (نمونه موردي شهر يزد) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تحليلي بر گونه شناسي معماري بادگيرها در مناطق گرم و خشک (نمونه موردي شهر يزد)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تحليلي بر گونه شناسي معماري بادگيرها در مناطق گرم و خشک (نمونه موردي شهر يزد) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش ملی افقهای نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
تعداد صفحات: 11
چکیده:
بادگیریکی ازعناصرمهم و شاخص معماری مناطق گرم و خشک ایران زمین است که ازدیرباز برای تعدیل حرارت وتهویه فضای داخلی بناها برپامیشود این تحقیق باهدف بررسی بادگیرها اقلیم گرم وخشک نشان میدهد که معماری سنتی ایران ازمواد بومی و منابع تجدید شدنی انرژی طوری استفاده میکرده است که معماری با محیط طبیعی سازگاربوده و با زندگی بشری هماهنگی داشته است بادگیرها بافرم های متفاوتی دیده شده اند و این تحقیق نشان میدهد که ویژگیهای آنها نقش مهمی درعملکردشان دارند محوراصلی پژوهش بربررسی توصیفی – تحلیلی استوار است و نتایج آن به مدد استنتاج ازاسنادبوده است


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 7 ]

[ شنبه 19 فروردين 1396 ] 1:19 ] [ علی ]

[ ]

تعيين رابطه رضايت شغلي و به اشتراک گذاري دانش با بررسي نقش تعديل اعتماد، تعهد و عوامل انگيزشي شغل در


برای دریافت اینجا کلیک کنید

تعيين رابطه رضايت شغلي و به اشتراک گذاري دانش با بررسي نقش تعديل اعتماد، تعهد و عوامل انگيزشي شغل در کارکنان بيمارستان هاي منطقه 18 تهران دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تعيين رابطه رضايت شغلي و به اشتراک گذاري دانش با بررسي نقش تعديل اعتماد، تعهد و عوامل انگيزشي شغل در کارکنان بيمارستان هاي منطقه 18 تهران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تعيين رابطه رضايت شغلي و به اشتراک گذاري دانش با بررسي نقش تعديل اعتماد، تعهد و عوامل انگيزشي شغل در کارکنان بيمارستان هاي منطقه 18 تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تعيين رابطه رضايت شغلي و به اشتراک گذاري دانش با بررسي نقش تعديل اعتماد، تعهد و عوامل انگيزشي شغل در کارکنان بيمارستان هاي منطقه 18 تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي اقتصاد، مديريت، حسابداري با رويکرد ارزش آفريني

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

در این تحقیق تلاش شد که ضمن بررسی و سنجش رابطه رضایت شغلی با تسهیم دانش، نقش تعدیل گری متغیرهای اعتماد، تعهد و عوامل انگیزشی شغل در این رابطه، تبیین شود و در قالب یک تحقق توصیفی- کاربردی از نوع همبستگی مورد بررسی قرار گیرد. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان شاغل در بیمارستان های منطقه 18 تهران به تعداد 1513 نفر است که بر اساس جدول تعیین حجم نمونه کوکران ، تعداد 306 نفر به روش تصادفی ساده، به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسش نامه استفاده شد. برای تعیین پایایی پرسش نامه ضریب آلفای کرونباخ به وسیله نرم افزارspss برای پرسشنامه رضایت شغلی 0.81 پرسشنامه به اشتراک گذاری دانش0.86 پرسشنامه اعتماد سازمانی 0.71 پرسشنامه ویژگی های انگیزشی شغل0.86 محاسبه گردید، که حاکی از پایایی در سطح خوب می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار smartpls نشان داد که بین رضایت شغلی، اعتماد، تعهد و عوامل انگیزشی شغل با به اشتراک گذاری دانش رابطه وجود دارد. همچنین اعتماد ، تعهد و عوامل انگیزشی شغل در رابطه رضایت شغلی و به اشتراک گذاری دانش نقش تعدیلگر دارند


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 7 ]

[ شنبه 19 فروردين 1396 ] 1:17 ] [ علی ]

[ ]

مقاله اثرات تنش شوري برروي خصوصيات مورفولوژيکي چهاررقم انگور


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله اثرات تنش شوري برروي خصوصيات مورفولوژيکي چهاررقم انگور دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثرات تنش شوري برروي خصوصيات مورفولوژيکي چهاررقم انگور کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اثرات تنش شوري برروي خصوصيات مورفولوژيکي چهاررقم انگور،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اثرات تنش شوري برروي خصوصيات مورفولوژيکي چهاررقم انگور :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: 4

چکیده:

شوری یکی از مهمترین تنشهای محیطی است که اثرات عمده ای برروی خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گیاهان دارد و هرساله باعث ایجاد خسارت فراوانی درمحصولات کشاورزی میگردد دراین تحقیق تحمل به شوری درچهاررقم انگورعسکری یاقوتی رشه و سرقوله براساس آزمایش فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار مورد مطالعه قرارگرفت برا یاین منظور نهالهای ارقام انگور مذکور پس از2 ماه استقرار با غلظت های 0و40و80و120 میلی مولار NaCl به مدت سه ماه تیمار شدند سپس برخی پارامترهای فیزیولوزیکی موردبررسی قرارگرفتند نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که میزان قندهای محلول پرولین و دمای سطح برگ دراثرتنش شوریدرهرچهاررقم انگور افزایش نشان داد و باافزایش شوری میزان فتوسنتز وتعرق کاهش پیدا کرد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 7 ]

[ شنبه 19 فروردين 1396 ] 1:15 ] [ علی ]

[ ]

مقاله کنترل پيش بين فرکانس – بار شبکه هاي قدرت


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله کنترل پيش بين فرکانس – بار شبکه هاي قدرت دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کنترل پيش بين فرکانس – بار شبکه هاي قدرت کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله کنترل پيش بين فرکانس – بار شبکه هاي قدرت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله کنترل پيش بين فرکانس – بار شبکه هاي قدرت :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: کنفرانس بین المللی سیستمهای غیر خطی و بهینه سازی مهندسی برق و کامپیوتر
تعداد صفحات: 14
چکیده:
این مقاله به کنترل شبکه های هوشمند با استفاده از مدل کنترل پیش بین با کنترل فرکانس بار – شبکه های قدرت میپردازد.هدف اصلی کنترل در یک سیستم قدرت حداقل سازی تابع هزینه می باشد بگونه ای که فرکانس انحرافی در محدوده مجاز قرار گیرد. قانون کنترلی با قیود ، تخمینگر حالت و با پیاده سازی کنترلر های مختلف بیان شده است.در نهایت کنترلر ها بر روی یک شبکه قدرت در مقیاس بزرگ پیاده سازی شده اند و تأثیر کنترلر ها در شبیه سازی نشان داده شده است


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 7 ]

[ شنبه 19 فروردين 1396 ] 1:13 ] [ علی ]

[ ]

مقاله ارائه روشي براي طراحي و اجراي بدنه سد زيرزميني با استفاده از بتن پلاستيک


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله ارائه روشي براي طراحي و اجراي بدنه سد زيرزميني با استفاده از بتن پلاستيک دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارائه روشي براي طراحي و اجراي بدنه سد زيرزميني با استفاده از بتن پلاستيک کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ارائه روشي براي طراحي و اجراي بدنه سد زيرزميني با استفاده از بتن پلاستيک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارائه روشي براي طراحي و اجراي بدنه سد زيرزميني با استفاده از بتن پلاستيک :

سال انتشار: 1382

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: 9

چکیده:

سدهای زیرزمینی به منظور جمع آوری و ذخیر هسازی آب در زمینهای آبرفتی که ترکیبی از شن و ماسه بوده و دارای سفره آبداری با ضخامت زیاد باشد، احداث م یشود. مهمترین و پرهزین هترین قسمت سد زیر زمینی، بدنه آن م یباشد. مهمترین عوامل در طراحی بدنه سد زیر زمینی با عمق زیاد نفوذناپذیری، شکل پذیری، استحکام، پایداری و هزینه نسبت به اثر بخشی سد می باشد. بتن پلاستیک دارای نفوذ پذیری کم و پلاستیسیته زیاد می باشد. مواد حاصل از حفاری را م یتوان به عنوان پرکننده استفاده نمود و به همین دلیل این بتن ارزان تمام می شود. در این مقاله اصول و ضوابط طراحی و اجرای سد زیر زمینی با استفاده از بتن پلاستیک بررسی شده است


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 7 ]

[ شنبه 19 فروردين 1396 ] 1:11 ] [ علی ]

[ ]

روش هاي درونيابي مرتبه بالاي ENO و WENO و کاربرد آن ها در حل عددي جريان لوله ضربه در يک شبکه درشت


برای دریافت اینجا کلیک کنید

روش هاي درونيابي مرتبه بالاي ENO و WENO و کاربرد آن ها در حل عددي جريان لوله ضربه در يک شبکه درشت دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد روش هاي درونيابي مرتبه بالاي ENO و WENO و کاربرد آن ها در حل عددي جريان لوله ضربه در يک شبکه درشت کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي روش هاي درونيابي مرتبه بالاي ENO و WENO و کاربرد آن ها در حل عددي جريان لوله ضربه در يک شبکه درشت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن روش هاي درونيابي مرتبه بالاي ENO و WENO و کاربرد آن ها در حل عددي جريان لوله ضربه در يک شبکه درشت :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش يافته هاي نوين در هوافضا و علوم وابسته

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق کاربرد روش های درون یابی مرتبه به بالا به منظور فراهم شدن امکان استفاده از یک شبکه درشت است. استفاده از یک شبکه درشت موجب کاهش چشمگیر در هزینه های محاسباتی می شود و از این رو، ارزش های درون یابی مرتبه بالا که قادرند تقریب قابل قبولی از توزیع متغیرها در فضای سلول به دست دهند اهمیت می یابند روش درون یابی ENO و نسخه وزن دار شده ان (WENO) از جمله روش هاش مشهور درونیابی مرتبه بالا هشتند که در این مقاله از ان ها استفاده شده است. مسئله مورد بررسی در این مقاله نیز ( جریان در لوله ضربه) است که یک ازمایش سخت و در نتیجه قابل اعتماد برای یک روش عدی است. برای حل این مسئله از معادلات لقاء اولر در حجم محدود استفاده شده است و به علت ذات مسئله جریان در یک ضرب که شامل هر دو رژیم جریان بیضوی و هذلولوی است از روش مشخصه ها و میانگین گیری روو ( Roe) استفاده شده و بدین ترتیب الگوریتم، هوشمندی تشخیص بیضوی یا هذلولوی بودن جریان داده شده است. جهت اعتبارسنجی نتایج حل عددی از حل دقیق مسئله در یک ضرب استفاده شده و مقایسه نتایج نشان داده است که مطابقت بالایی بین نتایج حل عددی با جواب دقیق وجود دارد. که نشان می دهد در صورت استفاده از یک روش درون یابی مرتبه بالا می توان با یک شبکه درشت و هزینه محاسباتی اندک به جواب هایی با دقت بالا رسید.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 9 ]

[ شنبه 19 فروردين 1396 ] 1:09 ] [ علی ]

[ ]

ارائه الگويي جهت ارزيابي کمي ريسک و تصميم گيريهاي موثر مديريتي در صنايع توزيع نيروي برق با استفاده ا


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ارائه الگويي جهت ارزيابي کمي ريسک و تصميم گيريهاي موثر مديريتي در صنايع توزيع نيروي برق با استفاده از روش ET&BAدرAHP دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارائه الگويي جهت ارزيابي کمي ريسک و تصميم گيريهاي موثر مديريتي در صنايع توزيع نيروي برق با استفاده از روش ET&BAدرAHP کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ارائه الگويي جهت ارزيابي کمي ريسک و تصميم گيريهاي موثر مديريتي در صنايع توزيع نيروي برق با استفاده از روش ET&BAدرAHP،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ارائه الگويي جهت ارزيابي کمي ريسک و تصميم گيريهاي موثر مديريتي در صنايع توزيع نيروي برق با استفاده از روش ET&BAدرAHP :


سال انتشار : 1392

نام کنفرانس یا همایش : دهمين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

محیطهای کاری همواره دارای پتانسیل وقوع حوادث مختلف می باشند. خطرات بهداشتی،ایمنی و محیط زیستی فراوانی در محیط کار وجود دارند که غفلت از آنها و عدم برنامه ریزی جهت کنترل آنها می تواند عواقب جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد.در این تحقیق به ارائه الگویی جهت شناسایی خطرات، ارزیابی ریسک و انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه بر اساس روش تلفیقی ET&BA و AHP در یک صنعت توزیع برق پرداخته شد، تا بتوان با استفاده از آن بخشی از حوادث این بخش از صنعت را کنترل نمود. تحقیق حاضر از نوع مطالعات توصیفی بوده است. این مطالعه با استفاده از روش ارزیابی ریسک ET&BA و تلفیق آن با AHP ارائه شده و با مشارکت تیمی و نظر کارشناسی و خبره مرکب از هشت نفر از مدیران و مهندسین، سرپرستان شرکت بر اساس روش دلفی انجام شد. نتایج نشان داد که در مجموع از730 ریسک مورد ارزیابی در صنعت مورد بررسی 50 % در ناحیه قابل قبول، 24 % در ناحیه ALARP و 26 % ریسک ها در ناحیه غیرقابل قبول قرار دارند . واحد بهره برداری با 191 مورد ریسک، دارای بیشترین ریسک شناسایی شده بود. از لحاظ پرخطرترین شغل، اپراتورشبکه به عنوان یکی از مشاغل پرخطر انتخاب شد. این تحقیق اجرای اقداماتی از قبیل برقراری سیستم های نظارت و بازرسی، انجام تعمیرات پیشگیرانه، برگزاری آموزش های ایمنی، برقراری سیستم مدیریت HSE پیمانکاران و برقراری سیستم مجوز کار را در جهت کاهش ریسک مخاطرات احتمالی ضروری می داند .


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 5 ]

[ شنبه 19 فروردين 1396 ] 1:07 ] [ علی ]

[ ]

مقاله مقايسه ي بنزين ، گاز طبيعي و اتانول در پيشرانه ي اشتعال جرقه اي


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله مقايسه ي بنزين ، گاز طبيعي و اتانول در پيشرانه ي اشتعال جرقه اي دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مقايسه ي بنزين ، گاز طبيعي و اتانول در پيشرانه ي اشتعال جرقه اي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مقايسه ي بنزين ، گاز طبيعي و اتانول در پيشرانه ي اشتعال جرقه اي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مقايسه ي بنزين ، گاز طبيعي و اتانول در پيشرانه ي اشتعال جرقه اي :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: 2

چکیده:

با توجه به قیمت زیاد بنزین و آلایندگی بالای خودروهای بنزین سوز داخل کشور ، همچنین حجم بالای واردات بنزین از خارج ، در ایران نیاز مبرمی به استفاده از یک سوخت جایگزین احساس می شود. سوخت های جایگزین غالبا ارزانتر از بنزین بوده، از منابع تجدیدپذیر به دست آمده و آلایندگی کمتری نسبت به بنزین دارند. در این مقاله متداولترین سوخت های جایگزینی که در موتورهای اشتعال جرقه ای استفاده می شوند، (گاز طبیعی و اتانول) از لحاظ کارایی و آلایندگی با هم و با بنزین مقایسه شده اند. برای رسیدن به این هدف، در محیط Matlab، مدلی از یک موتور مرجع شبیه سازی شد. مدل مذکور با نتایج آزمایشگاهی مقایسه و صحه گذاری شد. سپس مدل با سوخت های جایگزین اجرا و در آخر تاثیر سوخت های مختلف بر عملکرد و آلایندگی موتور، مورد مطالعه و بحث قرار گرفت.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 7 ]

[ شنبه 19 فروردين 1396 ] 1:05 ] [ علی ]

[ ]

مقاله معماري به عنوان نماد


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله معماري به عنوان نماد دارای 120 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله معماري به عنوان نماد کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله معماري به عنوان نماد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله معماري به عنوان نماد :

معماری به عنوان نماد

”بر خلاف سیاسیون و دیگرانی كه به طور مكانیكی آموزش می‌بینند همین طور اصحاب دین، مسئله‌ی مطلوب‌تر ساختن زندگی و محیط آن از یكدیگر جدا

نیستند. این دو فصل برخلاف آنچه سیاسیون ــ حال با آرزویی نابجا، یا با یأسی غیرضرورــ تثوری می‌كنند مستلزم جابجائی ارقام و احجام بزرگ ]احتمالاً نویسنده جمعیت و تأسیسات است[ مقدم بر دست‌زدن به هر كاری نیسیت. بهینه‌سازی حیات انسانی هم این طور معضلی نه مبتلا به وسعت و ثروت ، بل اساساً مسئله‌ای تجربی است كه نقطه آغازین آن انطباق مجدد می‌باشد“ . این سخنان كه از زبان پاتریك گرس و برانفورد جاری شد طی دو دهه اخیر به اثبات رسیده و در زمینه‌ی مسكن و احداق محلات نوعی انطباق مجدد آغاز شده است؛ بدین ترتیب كه در مقابله با سرمایه‌داری و برخلاف مخالفت آشكار و اخلال منفصلانه و بی‌تفاوتی كسل‌كننده، جنبش احداث مسكن به رشد خود ادامه داده است.

نماد این تحول جدی فرم فراگیر معماری و گونه‌های جدیدی از طرح‌های محلی است. این تحولات تاكنون به طور جسته و گریخته در حاشیه‌ی شهرهای بزرگی چون لندن، آمستردام، پاریس، برلین و وین شكل گرفته است، كه هم چنان حامل پاره‌ای از عیوب اولیه‌ی خود نیز می‌باشند. با این حال جنبش بهبود وضعیت مسكن برای كل جامعه و نه تنها افراد خوشبخت كه ساقه‌ای صد ساله دارد؛ اینك به نقطه‌ای رسیده است كه دستاوردهای مثبت آن، رشك و رقابت را

برمی‌انگیزد. در فحوای دگرگونی شهرها اثبات سخنان پیامبرانه‌ی پاتریك گرس به سال 1905 میلادی در تشریح گذار از مرحله‌ی پارینه فنی به دوره‌ی نوــ فنی موج می‌زند. ”هم آن طوری كه دوره‌قبلی با سیطره و تسلط كارگر بالنسبه غیرماهر و ماهر تمایز می‌یابد، دوره‌ی جدید با ظهور سركارگر كامل، یعنی معمار فاقد قوه‌ی تخیّل؛ و عمران گران (improver) روستایی، باغبان، جنگلبان، كشاورز، آبیار، یعنی گونه‌های متناظر به جای كارگران غیرماهر می‌شود“.

معمار در دگرگونی محیط دارای نقش اساسی است، این امر صرفاً‌ناشی از این نیست كه ابنیه بخش بزرگی از محیط زندگی روزمره‌ی انسان را اشغال می‌كنند، بلكه از آن روست كه معماری طیف وسیعی از واقعیتهای اجتماعی یعنی ویژگی‌ها و منابع طبیعی، مهارتهای حرفه‌ای، سنت تجربی و دانش عملی بكاررفته در معماری، فرایندهای تعاون و سازمان اجتماعی و باورها و جهان بینی جامعه را مورد توجه قرارداده و منعكس می‌سازد. در ادوار از هم گسیختگی اجتماعی و تخصص‌گرایی نابجا ، نظیر دوره‌ای كه پشت سرگذارده‌ایم، معماری بخش عمده‌ای از مشخصه‌های اساسی‌اش را از دست می‌دهد، و برعكس، در دوره‌ی انسجام و سازندگی، معماری یك بار دیگر به سوی هنر فرماندهی و هدایت به حركت درمی‌آید.

از آن جایی كه فرم معماری دقیقاً‌تبلور یافته، قابلیت مشاهده پیدا كرده و در معرض آزمون دائمی قرارمی‌گیرد، حامل معنای خاص انگیزه‌ها و ایده‌هایی است كه از آنها شكل می‌گیرد: معماری باورهای زنده را متبلور ساخته و بدین ترتیب روابط و همبستگی‌های نهان را آشكار می‌سازد، معماری با كمك‌گرفتن از طرحهای دقیق، مجموعه‌ای از پیشه‌ها ، مهارتها و هنرها را گردهم آورده، و در عمل ساخت ، گونه‌هایی از همكاری زیركانه‌ای را خلق می‌نماید كه ما در مقیاس گسترده‌ی اجتماعی به دنبال آن هستیم: اندیشه‌ی برنامه‌ریزی ، جدای از مهارت هماهنگ‌كننده‌ی مضمر در حرفه‌ی مهندسی، مرهون همین هنر در نزد معماران است.

معمار، آرزوها و نیازهای انسانی را با واقعیت‌های سرسخت سایت، مصالح، فضا و هزینه‌ها تطبیق می‌دهد و به نوبه‌ی خود، محیط را در قرابت با رؤیاهای انسانی قالب می‌زند. معماری در مفهوم اجتماعی، بسیار پیشرفته‌تر از فن‌آوری‌های مكانیكی صرف است زیرا ساختمان خوب همواره به عنوان عنصر اساسی در طراحی و اجراء، درك و بیان اهداف طبیعی انسانی را متبلور ساخته است. آدمی می‌تواند در ابنیه‌ی هر دوره، به خطی خوانا، تحولات و فرایند بغرنج شكل گرفته در تمدن را كشف نماید. در دوره‌ای كه وجه ممیزه‌ی آن انسجام و یك كاسه‌گی است، نظیر دوره‌ای كه ما در آستانه‌ی ان قرارداریم، معماری در جایگاه هدایت تمامی فعالیتها قرارخواهد گرفت.

در مفهوم و بیان معماری، قرن نوزدهم دوره‌ی از هم گسیختگی بود. ساختمانها بدون آن كه در ریشه در منظر و چشم‌انداز داشته باشند و بی ارتباط با جامعه‌شان در میانه‌ی شهرهای در حال رشد قر برمی‌افراشتند. این ساختمانها حاصل كار معماران منفردی بودند كه تنها در قبال تك بنای خود مسئولیت داشتند: اثر بوجودآمده تنهان بدان مقید بود كه در انبوه بی‌نظمی حاكم بر شهر كه حاصل كار زمین‌خواران، مالكان زمین، و شركتهای صنعتی كه ذیل علم بازار آزاد كار می‌كردند از نظر دور مانده یا تحلیل بروند. انجیل اولیه‌ی معماری با تحقیقات وسیع باستان‌شناختی و سفرهای خارجی در نبود انگیزه‌های خلاقیت به گرته‌برداری‌های مرده یا التفاط گرانی‌های ضعیف رهنمون شد.
ابتدا معماران دوره‌ی رنسانس به مردگان به مثابه منبع الهام روی آوردند، گویی كه دَم زندگی می‌توانست از گورستان برخیزد. شكی وجود ندارد كه بهبود كشاورزی بدنبال نشر رساله‌ی كولوملا (Columlla) در كشاورزی، عملیات پیشرفته كشت و كار را تحت تأثیر قرار دو تكانه‌های اختراعات مكانیكی با تجراب حاصله از تجدید چاپ قهرمان اسكندریه با ماشین بخار نضج یافت. اما تفاوت فاحشی میان گزینش تجربی و گرته‌برداری بی‌روح وجوددارد؛ در عرصه‌ی معماری آنچه پس

از فیلیپو برونسكی روی داد نه فرایندی قادر به تعدیل و اصلاحات كامل به موازات پیدایش نیازهای جدید،بلكه نوعی پوسته‌ی خارجی، یعنی كلیشه‌ی بیروح

فرهنگی دیگر نبود. توجه داشته باشید كه معماری چگونه بعد از قرن شانزدهم به جای پنجره‌های كلاف‌دار (Banked Window) به عنوان فرم ساختمانی به روش بسیار ابتدایی گذاشتن حفره‌ای بر روی دیوار صُلب رجعت كرد، كه به معنای از دست رفتن تسهیلات و قابلیت زندگی از منظر فن‌آوری بود؛ در عوض دوری گزینی از انعكاس نور از قسمت فوقانی پنجره‌های بلند مستطیلی شكل ایجاد حفاظ و پرده اجتناب ناپذیر شد این در حالی بود كه نور وارده از قسمت تحتانی پنجره به لحاظ بصری بی‌مصرف بود.

فاصله‌ی زمانی قرن شانزدهم تا قرن بیستم شاهد فقدان ارتباط فاحش میان معماری و سرچشمه‌ها نشظم مسلط اجتماعی بود. قرائن و شواهد دال بر مرگ معماری به معنای اجتماعی در مجموعه بقایای بیروح مشهود است. مردم در فرم‌های رومی، یونانی، گوتیك جدید و در نهایت فرم‌های بیزانسی و رومانسك، راههای سهل‌الوصول و سریع به جامعه‌ی واقعی و فرهنگ زنده را می‌جستند. و در نبود خاك و گیاهان كه می‌توانستند به زیبایی منجر شوند گلهای كاغذی را ابداع كردند. چه كسی می‌توانست تفاوت میان گلهای كاغذی یا عكس برداری شده را با گلهای واقعی نشان دهد؟ معماری در جستجوی ناآگاهانه مجاری تغذیه‌ی حیات اجتماعی، سنگهای تزئینی، این نمادهای بی معنای جامعه‌ی موهوم را خلق كرد. همزمان نطفه‌های نظم زنده به یكسان در ساختمان، فن‌آوری و فرهنگ محوطه سازی موج می‌زد، اما اذهان آشفته و تردید طبقات حاكمه، پذیرش این جوانه‌ها را آسان نمی‌یافت. دلایل و توجیهات رایج ویكتوریایی در احداث ساختمان‌های جدید صنعتی نه هم عرض توجیهات هنر خوب، بلكه واقعیت این بود كه تمدن صنعتی نیازی به هنر نداشت.

نبرد میان سبك‌ها ، میان معماران دوره ‌ی متقدم عصر باروك و دست اندركاران سنتی قرون وسطی، یا میا كلاسیست‌های جدید قرن نوزدهم و قرون وسطی گرایان جدید منظری سطحی و ظاهری ناچیز می‌نمود زیرا از دست دادن روابط با محیط اجتماعی وجه مشترك هر دو مكتب بود. هم زمان با تحلیل مفاهیم نظم جمعی در جامعه اشكال نظم اجتماعی به جهت نا معین بودن ارزش‌ها ناپایدار شده و به باوری در راستای دستاوردهای صرفاً كمّی مبدل شد: معماری زیبا و ظریف به حجم و هزینه تقلیل یافت و ساختمان‌های رایج در دوری از معیارها و استانداردهای انسانی، ارزان، حقیر و كوچك و تنگ شدند.

تمایز میان این دو مكتب در این از هم گسیختگی اجتماعی ، به سختی قابل تشخیص بود. با آغاز قرن نوزدهم، سبك كلاسیك مدعی ادارات دولتی، دادگاهها، مراكز انتظامی، بانك‌ها و موزه‌های هنری و سبك گوتیك مدعی مدارس، دانشگاهها، ساختمان شهرداری، كلیسا و موزه‌های تاریخ هنر شد كه البته مصالحه‌ها و تعدیل‌های اتفاقی نیز در این تقسیم بندی مشاهده می‌شد. مواریثی كه لجوجانه از پذیرش مرگ سرباز می‌زدند، مومیایی سازی‌های خطاآمیز برای نشان دادن سرزندگی، به همراه جهش‌هایی كه از تلاش برای تولد تن می‌زدند، در جمع مشخصه‌ی بخش عمده‌ی معماری قرن نوزدهم كه در دسترس اجتماعاتی

قرارداشتند كه هنوز از جایگاه خاص برخوردار بودند. حتی نافذترین و برجسته‌ترین شهرها دچار آشفتگی بودند: راسكین كه موزه‌ی اشمولین (Ashmolean) در آكسفورد را مورد تمجید قرارداد بسیار شجاعت داشت.
با این حال، اوایل قرن نوزدهم متفكرین و برنامه‌ریزانی پا به عرصه گذاشتند كه براین معنا كه حمله اساسی می‌بایست بر كلیت مسئله فرم صورت پذیرد. واقف بودند. من در قسمت بعدی به كسانی كه از منظر برنامه‌ریزی اجتماعی(Community Planning) به مسئله فرم پرداختند و و سلسله جنبان آن رابرت آوئن می‌باشد، خواهیم پرداخت.در این جا معمارانی كه جامعه را منبع اصلی فرم معماری قلمداد كرده، مضافاً بر این نكته تأكید دارند كه تنها كاركردهای قوی و محكم می‌تواند به خلق فرم‌های زنده منجر شود، می‌پردازیم. در این جنبش پیشگامان زیادی وجود دارند اما مهمترین چهره‌ی آن ویلیام موریس بود زیرا وی به همراه فیلیپ وبا در سال 1851 به طراحی رِدهاوس پرداخت كه موریس سالهای اولیه‌ی پس از ازدواج را در آن گذارند. از همین جاست كه تلاش برای كنارزدن محلقات تزئینی و عطف توجه به اصول یعنی مصالح ساخته و پرداخته، دیوارهای ساده‌ی آجر ی و سقف‌هایی با الواح سنگی سنگین كه در آن تمامی جزئیات به مثابه‌ی خانه‌ی روستایی قرن هفدهم انگلستان ملموس و بی واسطه جلوه كرد، آغاز شد.

پیشتر، یادمان‌های صِرف معماری محور و كانون لذت و منبع مقبول سبك بودند، كه از میان می‌توان به پانتئون، خانه‌ی كره (Maison Carreee) ، كاخ امپراطور دیوكلتین (313-245م.) در شهر اسپالاتو ، كلیسای جامع استراسبورگ ، سنت مارك ونیز اشاره كرد. این ابنیه‌ی یادمانی كه تبلور نظم عام اجتماعی بودند، به خطا نقطه‌ی شروع طرح معماری قلمداد شدند. این خطا در میانه‌ی قرن نوزدهم به حدی عمیق‌تر شد كه كلبه‌های حقیر كز كرده در پشت سنتوری‌های حجیم یونانی را در برگرفت، و دانشجویان معماری، كارآموزی خود را با مطالعه‌ی عناصر تزئینی فرم‌های یادمانی كلاسیك آغاز كردند؛ این در حالی بود كه آنان آموزش ناچیزی در زمینه‌ی طراحی خشك و بیروح به هنگام ترك آتلیه ، غره از مهارت لمس قلم و برس، و غافل از اولین اشارات كاردك یا شاغول؛ توانا به طراحی تالار دادگستری اما ناتوان از طراحی یك لانه‌ی سگ، كه بتوان به آن مسكن نام نهاد، بودند.

ویلیام موریس با ساختن خانه‌ای به عنوان نقطه‌ی عطف جنبش نوین معماری، به طور نمادین به تحول راستینی دست یافت. آموزه‌ای كه وی با توجه به طرحش ساخته و پرداخته كرد بسیار بنیادی بود: موریس به عنوان یك سوسیالیت انقلابی در این آموزه‌ها به طور ضمنی مفاهیمی از نظم جدید اجتماعی را نه ر جهت مكانیزاسیون تحصیل سود، بلكه در جهت انسانیت، رفاه و خدمات تدوین نمود. گرچه موریس با ماشین‌ رابطه‌ی خوبی نداشت ــ زیرا در اشكال اولیه‌ی معیوبش دلیلی برای این كار وجود نداشت ــبا این حال به رهیافتی از فرم جامعه دست یافته بود كه ظرفیت و توان بهره‌مندی و هدایت پیشرفتهای واقعی كه در سازماندهی انسان، مواد و نیروهای بیروح طبیعت شكل می‌گرفت، را دارا بود. اگر كارخانه هسته و كانون جامعه پارینه ــ فنی بود، خانه می‌بایست ره كانون عصر زیست ــ فنی تبدیل می شد و در این راستا استعدادهایش در خدمت ا قرار داشتند.

ویلیام موریس می‌نویسد: ”به سخنان من یقین داشته باشید اگر خواهان آنیم كه از هنر در خانه‌ی خود بهره ببریم، می‌بایست خانه‌هایمانرا از چیزهای زائی كه همواره سر راهما قراردارند پاكسازی نمائیم؛ وسایل رفاهی قدیمی و عامه پسند دیگر آسایش و رفاهی واقعی را به همراه نمی‌آورند بلكه برای خدمتكاران و پزشكان شغل ایجاد می‌كنند؛ اگر شما طالب قاعده‌ی طلائی هستید كه با همه كس متناسب باشد، چیزی در خانه نداشته باشید كه در مورد مفیر فایده‌بودن آن چیزی نمی‌دانید و یا به زیبائی آن یقین ندارید“. دور ریختن پس‌مانده‌های تاریخی و عریان شدن همچنانكه در مورد دیدگاه جدید نسبت به زندگی و مناسبات جهانی كه به واسطه ی علوم جدید بكار گرفته شد عمده‌ترین مشخصه‌ی اساسی معماری جدید بود. این معنی در ساختمان به مفهوم پنجره‌ی در معرض دید، دیوار خالی ]بدون برجستگی[ و تالار بدون نورگیر بود: بدین ترتیب نه چیزی برای نشان دادن و نه چیزی كه از نشان دادن آن طفره رفت، وجود داشت.

حركت بعدی در خصوص فرم منسجم از طرف استاد امریكایی اچ.اچ.ریچاردسون به منصه‌ی ظهور رسید. ریچاردسون كه كار خود را پس از جنگ داخلی امریكا شروع كرد ابتدا از نمادهای التقاطی رایج بهره برد و در نهایت با بكارگیری فرمهای یادمانی برای خودش آبرویی كسب كرد، این امر تا بدین جا مانعی فرا راه دستاوردهای اصیل به شمار می رفت اما پس از آن كه وی عمیقاً درگیر مسایل عصر خود شد و به نیروهای اجتماعی و اقتصادی آگاهی یافت با طراحی

ساختمان اداری، انبار، ایستگاه راه‌آهن و كتابخانه ی عمومی خود را در عرصه‌ی جدیدی یافت. ریچاردسون گام به گام از مفاهیم مهجور و نمادهای دست و پاگیر فاصله گرفت، او با فرمهای بنیادی بنایی كه عناصر را به تنهایی به منظور بیان بصری و كاركردی مورد استعمال قرارمی‌دهند دست و پنجه نرم كرد و آموزه‌های وب و موریس در طراحی خانه‌های مسكونی را به تمامی جنبه‌های ساختمان انتقال داد. گرچه ریچاردسون فقط در طراحی‌های متأخرش با امكان ظهور فرم جدید، كه بر منابع فنی و اصول اجتماعی جامعه‌ی جدید ابتنا داشتند مواجه شد، با این حال به قسمی از انسجام مقدماتی براساس بنایی نایل آمد. او اثبات كرد كه زشتی فرمهای مبتنی بر اصول فایده‌گرایی نه به واسطه‌ مبادی و كاربردشان، بلكه ناشی از حقارت ذهنی مندرج در احداث آنهاست. به طور طبیعی، ایستگاه راه‌آهن از ظرفیت كمتری برای انتقال زیبائی در قیاس با قلعه‌های قرون وسطی برخوردار نیست ، و این امكان وجود دارد كه یك كلبه‌ی چوبی از یك كاخ گران قیمت برای نیازهای انسانی مناسبتر باشد.

كار ریچاردسون متعاقباً به واسطه‌ی دستاوردهای معماران همفكر او در اروپا تأیید شد؛ بنای زیبای بورس شهر آمستردام كه توسط برلاگه طراحی شد نمونه‌ی برجسته‌ای از شایستگی و قدرت می‌باشد؛ ریچاردسون زمینه‌های لازم برای گروه دیگری از معماران ، یعنی آدلر، سولیوان و فرانك لویدرایت را در شیكاگو فراهم آورد كه كار وی را بسط بیشتری دادند. وظیفه‌ی سولیوان به مفهوم اجتماعی، صورتبندی نظمی بود كه در كارهای متاخر ریچاردسون به شكل ضمنی نهفته بود: سولیوان احتمالاً به طور ناخودآگاه و شاید كاملاً مستقل، قاعده‌ی ”فرم از كاركرد تبعیت می‌كند. را كه بوسیله‌ی پیكرتراش امریكایی هوراسیوگرینو پایه گذاری

شده بود، وجهه‌ی همت خود قرارداد، و در پی خلق نوعی معماری برآمد كه اصول بكاررفته در یك نوع ساختمان، برای دیگر ابنیه نیز كارائی داشته و این قاعده بقدری گسترده باشد كه استثناءپذیر نیر باشد. این قاعده می‌بایست نه تنها ریشه در ذهن معمار، بلكمه ریشه در نهادهای سیاسی، نظم مستقر و نگرش اجتماعی جامعه داشته باشد. در واقع معمار برای صورتبندی این قاعده، و ترجمه‌ی آن از توهم و خیال به واقعیت انضمامی، نیاز به همكاری فعال معاصرین خود دارد؛ هی كس دلیلی بهتر از سولیوان برای ارزیابی نابودی توان و فلج شدن قوه ی مخیله در تعاقب تضاد معمار با جامعه‌اش ، یا همگامی كه وادار می‌شود بهترین استعدادهایش را در انطباق و هماهنگی با سلیقه‌ی تحمیلی مشتریان تنزل دهد، نداشت. روی هم رفته، ساختمانهای طراحی شده توسط سولیوان آن یگانگی را كه آموزه‌ی وی می‌طلبید به همراه نداشت.

كاركدن براساس اندیشه‌های موریس در طراحی واحد مسكونی، برای عملی ساختن تركیب طبیعت، ماشین، فعالیت و اهداف انسانی برای فرانك لوید رایت به ارث رسید. رایت اندازه‌ی پنجره را افزایش دادو پنجره‌ی افقی را كه به استثنای پاره‌ای مواقع، پس از قرن هفدهم كنار گذاشته شده بود، احیا كرد. با صالاح طرح ساختمانی و كاهش ارتفاع آن و نزدیكی با مرغزار، رایت تحول بنیادی در ارتباط با خانه و زمین را به وجود آورد و تقریباً باغچه را به قلب اتاق نشیمن كشاند. و اندرون و برون به مثابه‌ی ارگانیسم انسان به جنبه‌های یك واحد منفرد تبدیل شدند. كه به منزله‌ی خانه در دامن طبیعت و طبیعت در خانه بود. رایت نه تنها در استفاده از مصالح طبیعی و انطباق طرح‌های خود با چشم‌انداز طبیعی، مستعد بود به شكلی استادانه از روش‌های ساختمانی مدرن و تسهیلات جدید كه بوسیله ی ماشین فراهم شده بود، بهره‌برداری كرد: وی با ماشین به عنوان عنصری همراه با اهداف انسانی، و نه صرفاً كاهنده‌ی هزینه‌ها و تأمین كننده‌ی بدیل‌های كاذب كه از دوره‌ی اندیشه‌ی موریس رواج یافته بود، برخورد كرد.

رایت در احترام به خاك، سایت، اقلیم و منطقه‌ی پیرامون، نه تنها بر معاصرین التقاطی‌اش، بلكه بر شارحان متروپل نشین ”مدرن“ نیز، كه یك نسل بعد از او تبعیت كردند، پیشی گرفت: ”معماری مرغزار“ همین طور ”معماری صحرا“ به معنای واقعی كلمه واجد فرم منطقه‌ای بودند. رایت در حقیقت، منطقه‌گرایی را از

روابط آن با مشخصه‌های تاریخی و منسوخ (قدیمی) رها ساخت و آن را در راستای حال زنده كه شامل گذشته و آینده است سمت و سو داد؛ و در فرم‌های جدید، وجوه عام و خاص، محلی و جهانی را گرد آورد. تصاوفی نیست كه معماری مرغزار فرانك لویدرایت در هلند كشوری كه هیچ شباهتی با مرغزار و ناحیه‌ی دریاچه‌های بزرگ امریكا نداشت هرچند مقیاسی متفاوت اتفاق افتاد. رایت، فرمهای مكانیكی نظیر آثار كلاسیست‌ها در قرن نوزدهم، و آثار لوكوبوزیه كه در دهه‌ی گذشته به طور قالبی گرته‌برداری شدند، خلق نكرد، او فرمی ارگانیك خلق كرد كه دقیقاً به جهت اصول عامی كه بر آن بنا نهاده شده بود، تعدیل و تطبیق داده می‌شد.

معماری رایت، و تا حدی نامتعارف ، تركیبی پیامبرانه داشت: بدین ترتیب كه مدل كوچكی از اقتصاد زیست‌ــ‌فنی جدیدبود. این تركیبات در اشكال منفردش بر بهترین كارهای انجام شده در اروپا با ویژگی‌ها و خط و خطوط مشترك‌اش، حداقل یك نسل تقدم داشت. متاسفانه، آثار اولیه‌ی فرانك لویدرایت دارای ضعفهایی بود كه نمی‌توانست به عنوان پاسخی برای تقاضای موجود در حومه‌های رمانتیك ــ‌خانه‌های مستقل منفرد برای خانوارهای مرفه بورژوازی‌ــ‌ قلمداد شود. رایت به استثنای تلاشی نافرجام و بیش از اندازه خلاقانه در احداث مساكن مجتمع كه سطح بسیار بالائی از تراكم را پذیرفت در زمینه‌ی درك معضلات بنیادی انسجام اجتماعی تا دهه‌ی حاضر كه طرح‌ها و الگوها و پروژه‌های شهر پهن‌ــ‌پپكر را طراحی كرد، گام مهمی برنداشت. شكست و ناتوانی در اندراج و تلفیق خصایص فردی و اجتماعی، پس از 1920 میلادی، احتمالاً مسئول تأثیر اندك وی بر جنبش واقعی احداث مسكن می‌باشد.

در واقع تمامی این معماران ]از جمله رایت[ نمایندگان جامعه‌ای بودند كه هنوز ظهور بروز نیافته بود. تلاش اینان به مثابه‌ی جوانه‌های ظریفی بود كه با دقت تمام در باتلاق، پیش از آنكه ردای برف از باغ تا جائی كه جوانه‌ها در آن می بایست نشاء گردند رخت بربندد، خوب تغذیه و رشد یافته بودند اما غالباً پیش از تغییر فصل یا رسیدن فصلی پیش از موعد، پژمردند. بهترین دستاوردهای آنان حتی هنگامی كه جان سالم بدر بردند در هرزه زارهای بی‌نظمی صنعت و شركتهای بورس بازار از نظر دور ماندند: بدین ترتیب كه تأثیرات ریباشناختی به جهت نبود زمینه‌ای مبتنی بر همان اصول هرز رفت. نتیجه این كه شاهكار رایت یعنی”ساختمان اداری لاركین“ به معبد اسرارآمیزی در میان برهوت سیاه صنعت ــ‌در تضاد با پس زمینه، اما ناتوان از غلبه بر زشتی و بی نظمی پیرامون‌ــ تبدیل شد.

این معماران ، در جایگاه و مرتبه‌ی شعرای رومانتیك نظیر بلیك و وایتمن كه برای دمكراسی موهوم قلم فرسانی می كردند، هم چنین با فردگرایان رمانتیك دردگیر نحله‌های هنری كه تلاش می‌كردند در شخصیت‌های داستانی آثار خود چیزهایی را كه نمی‌توانستند بدون همیاری اجتمعی و سیاسی جوامع خلق نمایند سهیم شدند. در اصل، این رمانتیك‌ها پیام‌آوران زندگی بودند،زندگی و نظمی كه ]می‌توانست[ ظهور و بروز یابد. آنچه كه این هنرمندان در مجموع خلق كردند الگویی كوچك و كارآمد بود كه می‌بایست قبل از تثبیت دوران جدید و تحقق مفهوم كامل آن به تولید انبوه می‌رسید.
تقریباً در هر كشوری چنین مبدعینی پا به عرصه گذاشته و نخستین تلاشها در جهت نیل به فرم جدید بروز یافت، كه از ای میان می‌توان به وی سی (Voysey)، مكین تاش ، بیلی اسكات (Baillie Scote) لوتینس (Lutyens) ، آنوین و پاركر در انگلستان، ون دِولد در بلژیك واگنر ، هانمن و لوز در اتریش، بهرنس ، پولزیك (Poelzig) ، شوماخر در آلمان، برلاگه در هلند، تونی گارنیه و پرتز (Perrets) در فرانسه، اشاره كرد. در تمامی كشورها، به استثنای امریكا ¬ــــ‌با اندك مسامحه‌ــ این جنبش جدید ابتدا در هنر و انواع پیشه‌ها نقاشی، نساجی، سفال، مبلمان، قبل از اینكه به عنوان فرم معماری و اجتماعی تصمیم یابد رواج پیدا كرد. با توجه به ارتباط اكید بخشهای تبعی طراحی با تكنیك‌های ماشینی در قیاس با صنایع دستی ساختمان این معنا طبیعی به نظر می‌رسد. دلیل دوم رواج جنبش جدید در حوزه‌هایی كه ذكر آن رفت می‌تواندتحول بنیادی در نگرشها و گرایشات باشد كه به معنی تجدید نظر در اهداف اجتماعی است. تمایل به نور طبیعی خورشید و هوای آزاد، ابتدا به ساكن به طور نمادین یك نسل پیش از آنكه در جامعه تعمیم یابد در نقاشی امپرسیونیستی جلوه‌گرد شد و یك نسل بعد در معماری تبلور یافت. آیا ذهن آدمی بدان گرایش ندارد كه به جای فرایندهای مشقت‌بار آزمون و خطا و رویه‌های مبتنی بر تعاونی در ساختارهای اجتماعی به شیوه‌های سهل‌الوصول كه سریعتر به تأثرات هنری عكس‌العمل نشان می‌دهد توسل جوید؟ آدمی برای بزرگداشت این نمادها ــ‌منهای زمانی كه به عنوان اصنام و بدیلی برای زندگی‌ای كه آن را نمایندگی می‌كنند، می‌شود‌ــ دارای دلایل كافی است.

از دهه هشتاد قرن نوزدهم به بعد، ساختمانی كه به شكل هوشمندانه و قوی طراحی شده باشد وجود ندارد مگر اینكه مفهوم زیباشناختی بر معنای اجتماعی فراگیر كه زیباشناختی فقط جزئی از آن می‌باشد، تسلط یافته باشد. آدمی شاهد خطر صورتبندی‌های صرفاً زیباشناختی از مسایل در نضج سبكهای جدید در حركت تاریخ به سوی اواخر قرن نوزدهم بود، سبكهایی كه در فرانسه، به هنر نو و در آلمان به یوگند استیل (Jugendstil) نامبردار شد. دو نمونه‌ی عمده‌ی فنی این فرم جدید در صنعت چاپ و جواهرسازی متبلور شد، در این بخش بود كه آدمی از تأثیر مطبوع زن، كه بطور سهل و آسان در جهان پرقدرت ماشین قابل

حصول نیست به طور غیرارادی به نمادهای زندگی، یعنی گل، میوه و اندام بدون پوشش او دست یافت. جنبش هنر نو كوشش ابتدائی برای اندراج نمادگرایی زیست شناختی در هنرها می باشد؛ این جنبش در معماری، خطوط مستقیم و سطوح هندسی صُلب را تحقیر و خطوط موّاج گسترش یابنده و حركت آزاد را ترغیب كرد در این نهضت ، ابزار تزئینی نگهدارنده ی لامپ‌ها به افشانه‌ی گلهای براق و تار می‌های ساده به اسفنجهای مواج، براق و شیبدار تبدیل می‌شود. نخستین نشانه‌های تزئینات گلدار قبل از مبلمان بینگ (Bing) در نمایشگاه 1990 پاریس كه تأثیرش بر پایه‌های برج ایفل مشهود بود در پلهای فلزی قدیمی یافت می‌شد.

جنبش هنر نو در ضبط و ربط مصالحش، بالاخص فلز و شیشه، نمونه‌های برجسته‌ای از طرحهای معماری را به نمایش گذارد كه برخی از آنها به ضرس قاطع كاركردی تراز مكاتبی بودند كه در مقام سخن مدعی این اصل بودند. آن چه در این جنبش ضعیف می‌نمود نه آفرینش ساختار، بلكه نمادگرایی صوری بود، بدین معنی در بیان اهدافش بر تزئینات خارجی اتكا داشت. دیگر وقت آن رسیده بود كه زندگی در معماری تجسم یابد و این دقیقاً نشانه‌ای اجتناب‌ناپذیر ظهور عصر جدید زیست فنی بود . عصری كه به واسطه‌ی مشاركت بنیادی دانشمندانی نظیر پاستور در بیوشیمی، گرس در زیست ــ‌جامعه شناسی و هنرمندانی نظیر رودینــ اگر بتوان از تشابه كلامی بهره بردــ در زیست ¬ــ پیكرتراشی تمایز داشت.

”سرزندگی“ در معماری ارتباط كافی و وافی با زندگی است. این رابطه به مفهوم گرته‌برداری از نمود خارجی فرم طبیعی، یعنی خانه‌هایی با بامهای قارچ‌گونه و اتاق‌هایی به شكل جام گل، در سنگ و فلز نیست. سرزندگی نه كاغذدیواری گلدار كه در خانه‌ی مدرن مورد نیاز بود، بلكه به معنی فضا، نور آفتای و شرایط حرارتی است كه گیاهان می‌توانند ذیل آن شرایط رشد كنند: سرزندگی نه به معنای خطوط مواج و نرم مبلمان بلكه اشكال متناسب با فرم بدن و نیازهای روان شناختی است: صندلی‌هایی كه بهترین حالت و آرامش را فراهم ساخته و تختخواب‌هایی كه برای تعامل جنسی و خواب عمیق مناسب می‌باشند. مخلص كلام این كه سرزندگی بدین معناست كه محیط فیزیكی به شكل ملموس نسبت به نیازهای شخصی و حیاتی بهره‌برداران حساس می‌باشد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 9 ]

[ شنبه 19 فروردين 1396 ] 1:03 ] [ علی ]

[ ]

سئو سایت ساخت وبلاگ
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]