پرسشنامه اضطراب شینان


برای دریافت اینجا کلیک کنید

پرسشنامه اضطراب شینان دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه اضطراب شینان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پرسشنامه اضطراب شینان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پرسشنامه اضطراب شینان :

هدف: بررسی میزان اضطراب در افراد

دستورالعمل:لیست زیر شامل علائمی است که بیان کننده احساسات خاص مردم در ارتباط با اضطراب می باشد. لطفا هر مورد را به دقت مطالعه نموده و مشخص نمایید در طول یک ماه گذشته کدام یک از علائم را و در چه حدی تجربه نموده اید(حتی اگر در هر بخش فقط یکی از علائم مربوط به آن بخش را تجربه نموده اید، به ان نیز اشاره نمایید). برای هرگزینه تنها یک جواب را علامت دهید و توجه داشته باشید شرایط معمول و وضعیت کلی را در نظر بگیرید نه موارد خاص و نادر را

معرفی پرسشنامه

نمره گذاری پرسشنامه

تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

روایی و پایایی


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 4 ]

[ شنبه 19 فروردين 1396 ] 1:42 ] [ علی ]

[ ]

جذب زيستي کروم شش ظرفيتي توسط سلول هاي زنده و غير زنده باکتري Kocuria ASB 107


برای دریافت اینجا کلیک کنید

جذب زيستي کروم شش ظرفيتي توسط سلول هاي زنده و غير زنده باکتري Kocuria ASB 107 دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد جذب زيستي کروم شش ظرفيتي توسط سلول هاي زنده و غير زنده باکتري Kocuria ASB 107 کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي جذب زيستي کروم شش ظرفيتي توسط سلول هاي زنده و غير زنده باکتري Kocuria ASB 107،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن جذب زيستي کروم شش ظرفيتي توسط سلول هاي زنده و غير زنده باکتري Kocuria ASB 107 :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي پژوهش هاي کاربردي در علوم شيمي، زيست شناسي و زمين شناسي

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

سابقه و هدف: فلزات سنگین به دلیل سمیت برای محیط زیست، از آلاینده های زیست محیطی به شمار می روند. کروم شش ظرفیتی از جمله فلزات سنگین سمی قابل حل در آب می باشد. در این مقاله، توانایی جذب فلز کروم شش ظرفیتی توسط سلول های زنده و غیر زنده باکتری kocuria ASB10 که سویه مقاوم به پرتوهای رادیواکتیو می باشد، مورد بررسی قرار گرفته است. مواد و روش ها: این مطالعه به صورت تجربی و در مقیاس آزمایشگاهی انجام شد. در این تحقیق تاثیر pH، جرم جاذب، زمان تماس و مقدار اولیه کروم شش ظرفیتی بر جذب زیستی این فلز توسط سلول های زنده و غیرزنده این باکتری بررسی گردید. غلظت کروم در نمونه ها به روش اسپکتروفتومتری در طول موج 540 نانومتر بر اساس روش ارائه شده در کتاب روش های استاندارد آزمایش های آب و فاضلاب تعیین گردید. یافته ها: نتایج نشان داد که افزایش جرم جاذب و زمان تماس منجر به افزایش راندمان حذف و افزایش pH و غلظت اولیه کروم منجر به کاهش راندمان حذف می گردد. مطابق با نتایج، بهترین راندمان حذف توسط سلول های زنده و غیرزنده در pH اسیدی معادل 4/5، جذب در زمان 24 ساعت، جرم جاذب 1/6g/100ml و غلظت اولیه کروم 25mg/l ، به ترتیب برابر 82/4% و 69/2% بدست آمد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 6 ]

[ شنبه 19 فروردين 1396 ] 1:40 ] [ علی ]

[ ]

مقاله بررسي شرايط هيدروليکي جريان در بازه جسر و مدي رودخانه کارون(فارسيات خرمشهر)


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي شرايط هيدروليکي جريان در بازه جسر و مدي رودخانه کارون(فارسيات خرمشهر) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي شرايط هيدروليکي جريان در بازه جسر و مدي رودخانه کارون(فارسيات خرمشهر) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي شرايط هيدروليکي جريان در بازه جسر و مدي رودخانه کارون(فارسيات خرمشهر)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي شرايط هيدروليکي جريان در بازه جسر و مدي رودخانه کارون(فارسيات خرمشهر) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
تعداد صفحات: 9
چکیده:
رودخانه هایی که به آبهای آزاد راه دارند، لزوما تحت تأثیر جزر و مد محلی واقع می شوند. این امر باعث می شود تا شرایط هیدرولیکی نسبتا پیچیده ای در این رودخانه ها اتفاق بیافتد. برای هرگونه اقدامی در این رودخانه ها و یا مدل سازی پارامترهای کیفی و رسوب، ضروری است که رفتار هیدرودینامیک رودخانه بدرستی شناخته شود. محدوده مطالعاتی در این تحقیق رودخانه کارون از فارسیاب تا آبادان و خرمشهر است که از طریق رودخانه بهمنشیر و اروند تحت تأثیر جزر و مد خلیج فارس بوده و باعث بروز مشکلاتی از قبیل کاهش شدید کیفیت آب، فرسایش پذیری بستر و کناره ای مصب، انتقال و روسوب گذاری در رودخانه، کشتیرانی، لایروبی و کشاورزی و آب شرب گردیده است. از آنجا که شرایط جریان در رودخانه های کارون و بهمنشیر، تحت تأثیر پدیده جزر و مد خلیج فارس، کاملا غیر ماندگار می باشد، پس از بررسی مدل های مختلف و با توجه به شرایط رودخانه مورد مطالعه مدل ریاضی HEC-RAS انتخاب گردید و از داده های 4 اشل نصب شده در طول رودخانه کارون جهت انجام شبیه سازی هیدرولیکی استفاده شد. همچنین از داده های همزمان ایستگاه های ثبات اداره شیلات و ارخوئین جهت مقایسه و اطمینان از صحت برداشت داده ها استفاده گردید. در پایان علاوه بر تعیین شرایط هیدرولیکی جریان در بازه جزر و مدی مذکور، مشخص گردید که افزایش دبی تأثیرچشمگیری در میزان تنش برشی در انتهای بازه داشته است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 6 ]

[ شنبه 19 فروردين 1396 ] 1:38 ] [ علی ]

[ ]

مقاله رابطه بين منبع کنترل دانش آموزان با گرايش آن ها به نوع سبک انضباطي معلمان


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله رابطه بين منبع کنترل دانش آموزان با گرايش آن ها به نوع سبک انضباطي معلمان دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله رابطه بين منبع کنترل دانش آموزان با گرايش آن ها به نوع سبک انضباطي معلمان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله رابطه بين منبع کنترل دانش آموزان با گرايش آن ها به نوع سبک انضباطي معلمان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله رابطه بين منبع کنترل دانش آموزان با گرايش آن ها به نوع سبک انضباطي معلمان :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: اولین همایش علمی دانشجویان علوم تربیتی ایران

تعداد صفحات: 3

چکیده:

منبع کنترل یک ویژگی شخصیتی و مجموعه ای از انتظارات است که به وسیله عوامل موقعیتی بر افراد تأثیر می گذارد وافراد نتایج عملکرد خود را تحت تأثیر تلاش های خود (کنترل درونی) یا تحت تأثیر نیروهای بیرونی فراتر از کنترل خود2008 ). ساختار کنترل درونی شامل دو موضوع شناختی و رفتاری و ساختار کنترل ، (کنترل بیرونی) می دانند (استوارت 1 بیرونی نیز شامل سه آیتم؛ شرایط حال و گذشته، اقتدار دیگران و عدم انتخاب می باشد (ویلکن 2 و همکاران، 2002 ). منبعکنترل به طور کلی روابط محکمی با معیارهای مربوط به شغل و معیارهای عمومی دارد (وانگ 3 و همکاران، 2010 ). همچنینیک عامل قوی برای پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است (راسل و فلپس، 2009 ). اگر چه تحقیقات تجربی کمی دربارهی منبع کنترل و کنترل کلاس وجود دارد؛ اما تحقیقات نشان می دهد که ارتباط بین این دو متغیر احتمالی است و1993 ). پژوهشگران به طور کلی کنترل کلاس ، نحوه کنترل کلاس جهت منبع کنترل را تغییر می دهد (مارتین و بالدوین 4درس را به عنوان طیف گسترده ای از تلاش های معلم برای نظارت بر تعامل اجتماعی و رفتار دانش آموزان توصیف می کنند (ریتر و هانکوک 2007،5 ). مدیریت رفتار دانش آموزان از پایدارترین و گسترده ترین چالش های پیش روی دانش آموزان و آغازکار معلمان و از نگرانی های شایع هم در میان معلمان با تجربه و هم معلمان پیش از خدمت است که در میان معلمان پیش از 2006 )؛ چرا که آن ها بدرفتاری دانش آموزان را به عنوان جنبه های منفی کارآموزی ، خدمت بیشتر مشخص می شود (گال 61980 )، چارچوبی بسیار جامع بر اساس نظریه ) 2003 ). در این زمینه گلیکمن و تامشیرو 8 ، خود می دانند (سوکال و موات 7های انضباطی و روانشناسی یادگیری ارائه داده اند که در یک پیوستار کنترل به ترتیب: رویکرد مداخله گرایانه 9، تعامل گرایانه 10 و غیر مداخله گرایانه 11 می باشد که هر چه از مداخله گرایی به سمت غیر مداخله گرایی پیش رویم، کنترل کم ومیزان مشارکت و مسئولیت دانش آموزان افزایش می یابد. بنابراین با نگاهی به مباحث مطرح شده پژوهش حاضر بر مبنای دوسؤال زیر طراحی شده است: آیا بین نوع منبع کنترل دانش آموزان و گرایش آن ها به نوع سبک انضباطی معلمان رابطه معناداری وجود دارد؟ کدام یک از مؤلفه های سبک انضباطی بیشتر می تواند نوع منبع کنترل دانش آموزان راپیش بینی کند؟


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 6 ]

[ شنبه 19 فروردين 1396 ] 1:35 ] [ علی ]

[ ]

تحقيق فيلم


برای دریافت اینجا کلیک کنید

تحقيق فيلم دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقيق فيلم کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقيق فيلم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقيق فيلم :

بخشی از فهرست تحقيق فيلم

فهرست مندرجات
[مخفی شود]
• تاریخچه فیلم
• تئوری فیلم
• نقد فیلم
• صنعت تصاویر متحرک
• مراحل فیلم‌سازی
• عوامل فیلم
• فیلم‌سازی مستقل
• انیمیشن
• محل نمایش فیلم
• توسعه فناوری فیلم
• پایایی و دوام فیلم‌ها
• انواع ابتدایی فیلم
• فیلم‌های بین المللی
• منابع
• پیوند به بیرون

در اوایل دهه با استفاده از وسایلی مانند زوتروپ و پراکسینوسکوپ، مکانیزم‌های تولید مصنوعی به وجود آمده و تصاویر دو بعدی متحرک به نمایش در آمدند. ماشین‌های فوق‌الذکر انواع تکامل یافته ابزارهای ساده اپتیکی (مانند توری‌های سحرآمیز) بودند. این ابزار قابلیت نمایش متوالی تصاویر با سرعتی را داشتند که در آن تصاویر به شکل متحرک به نظر می‌رسیدند. این پدیده ماندگاری منظر نام گرفت. طبیعتا، تصاویر می‌بایست به‌طور دقیق طراحی می‌شدند تا اثر مورد نظر را داشته باشند- به همین منظور اصول زیر بنائی خاصی به‌عنوان بنیان ساخت فیلم انیمیشن در نظر گرفته شدند.
با پیشرفت فیلم سلولوئید برای مقاصد عکاسی ثابت، امکان گرفتن اشیاء متحرک در زمان حرکت، نیز میسر گردید. در مراحل اولیه فناوری گاهی لازم است که شخص بیننده برای مشاهده تصاویر، در داخل دستگاهی مخصوص را نگاه کند. در سال‌های دهه ، با معرفی دوربین تصویر متحرک امکان گرفتن تصاویر انفرادی و ضبط آن‌ها بر روی یک حلقه واحد فراهم آمد که سریعا به اختراع پروژکتور تصویر متحرک انجامید. کار این دستگاه گذراندن نور از فیلم پردازش و چاپ شده و نهایتا بزرگ‌نمائی «اجرای تصاویر در حال حرکت» بر روی پرده جهت رویت تمام حاضران بود. این حلقه‌های فیلم‌های نمایش داده شده به نام «تصاویر متحرک» معروف شدند. اولین فیلم‌های تصویر متحرک حالت استاتیک صحنه داشتند که در آن‌ها یک حادثه یا عمل بدون هیچ‌گونه ویرایش کردن و یا دیگر تکنیک‌های سینمایی، به نمایش در می‌آمدند.
نوشتار اصلی را بخوانید: تاریخچه فیلم


یک فریم از فیلم کوتاه «نمای باغ راندهِی»، نخستین فیلم تاریخ در
تصاویر متحرک تا پایان قرن ، صرفاً به‌عنوان هنر دیداری به حساب می‌آمدند. اما ابتکار فیلم‌های صامت ذهنیت مردم را نیز در اختیار گرفته بود. در زمان آغاز قرن بیستم، ساختار داستانی فیلم‌ها شروع به شکل‌گیری نمود. در این زمان فیلم‌هائی به صورت دنباله‌دار صحنه ساخته شدند که در مجموع یک داستان را نقل می‌کردند. این صحنه‌ها بعدا جای خود را به صحنه‌های چندگانه از زوایا و ابعاد متفاوت دادند. تکنیک‌های دیگر از قبیل حرکت دوربین نیز به‌عنوان راه‌های اثرگذار در انتقال داستان فیلم شناخته و به کار گرفته شدند. صاحبان سالن‌های تئاتر نیز به جای این‌که حاضران را در سکوت نگاه دارند، با در اختیار گرفتن یک پیانیست و یا نوازنده ارگ و یا یک ارکستر کامل، به نواختن موسیقی متناسب با فضای هر صحنه فیلم اقدام می‌نمودند. در اوایل دهه ، اکثر فیلم‌ها با لیست صفحات موسیقی تهیه شده بدین منظور عرضه می‌شدند. در محصولات شاخص، این صفحات به صورت کامل برای کل فیلم تدارک می‌گردیدند.
رشد صنعت سینما در اروپا با بروز جنگ جهانی اول متوقف گردید و این در حالی بود که صنعت فیلم در ایالات متحده با ظهور هالیوود به شکوفائی رسید. به‌هرحال در دهه ، فیلم‌سازان اروپائی مانند سرگئی آینشتاین و اف. دبلیو. مارنائو به همراهی مبتکر امریکائی دی. دبلیو. گریفیت و دیگران، به ارتقاء سطح این رسانه پرداختند. در طول سال‌های دهه ، فناوری جدید امکان الصاق حاشیه صوتی گفتار، موسیقی و افکت‌های صوتی متناسب با نوع صحنه به فیلم میسر ساخت. این فیلم‌های صوت دار از ابتدا با نام‌های «تصاویر با صداً یا»تاکیز" شناخته می‌شدند.
قدم اصلی بعد در پیشرفت صنعت سینما معرفی رنگ بود. اگرچه اضافه شدن صدا به سرعت فیلم‌های صامت و موزیسین‌های تئاتر را تحت‌الشعاع قرار داد، رنگ به تدریج مورد استفاده قرار گرفت. عامه مردم در رابطه با رنگ و در مقایسه آن با فیلم‌های سیاه و سفید بالنسبه بی‌تفاوتی نشان می‌دادند. اما هم‌چنان که روش‌های پردازش رنگ بهبود یافته و در مقایسه با فیلم‌های سیاه – و – سفید قابل رقابت‌تر می‌گشتند، فیلم‌های رنگی بیش‌تر و بیش‌تر تولید می‌شدند. این زمان هنگام پایان جنگ جهانی دوم بود. هم‌چنان که این صنعت در امریکا رنگ را به‌عنوان عنصر اصلی جذب مخاطب تشخیص داد، آن را در رقابت با تلویزیون که تا اواسط دهه به صورت رسانه‌ای سیاه – و – سفید باقی مانده بود، مورد استفاده قرار داد. در پایان دهه ، رنگ به‌عنوان شیوه عادی کار فیلم‌سازان مطرح شد.
دهه‌های ، و شاهد تغییرات در روش تولید و سبک فیلم بودند. هالیوود جدید، موج جدید فرانسوی و ارتقاء فیلم‌های فیلم‌سازان تحصیل‌کرده و مستقل همه و همه از تغییراتی بودند که این رسانه آن‌ها را در نیمه دوم قرن بیستم تجربه نمود. در دهه و در آستانه ورود به قرن بیست و یکم، فناوری دیجیتال، موتور اصلی تحولات به‌شمار می‌آمد.
[ویرایش] تئوری فیلم
نوشتار اصلی را بخوانید: تئوری فیلم
تئوری فیلم در جستجوی بسط مفاهیم مختصر و سیستماتیک که بر مطالعه فیلم / سینما به‌عنوان یک هنر دلالت دارند، است. تئوری‌های کلاسیک فیلم چهارچوبی ساختاری در خصوص موضوعات کلاسیک تکنیک‌های داستان سرائی، دایجسیز، قوانین سینما، «تصویر»، دسته، فردیت و تالیف فراهم می‌آورد. اکثر تجزیه و تحلیل‌های جدید به مسائلی از قبیل روش تحلیل روانی تئوری فیلم، ساختارگرائی تئوری فیلم، تئوری زن‌سالاری فیلم و دیگر موارد مشابه توجه نشان داده‌اند.
[ویرایش] نقد فیلم
نوشتار اصلی را بخوانید: نقد فیلم
تعریف نقادی فیلم عبارت‌اند از تحلیل و ارزیابی فیلم‌ها هست. به صورت کلی، این کارها را می‌توان به دو گروه تقسیم نمود؛ نقادی فیلم توسط افراد صاحب‌نظر در رشته فیلم‌سازی و نقادی روزنامه‌ای که به صورت روزمره در روزنامه‌ها و دیگر رسانه‌ها دیده می‌شود.
منتقدین فیلم که برای روزنامه‌ها، مجلات و رسانه‌های گروهی کار می‌کنند، به‌طور عمده بر روی فیلم‌های جدید نظر می‌دهند. آن‌ها به صورت عادی فقط یک‌بار فیلم مورد نظر را دیده و فقط یک یا دو روز وقت دارند تا نظر خود را ارائه نمایند. علی‌رغم این موضوع، منتقدین تأثیری عمده بر فیلم‌ها دارند به‌خصوص آن‌هائی که دارای یک نوع خاص هستند. فیلم‌های پر طرفدار اکشن، ترسناک. کمدی کمتر مورد قضاوت منتقدین قرار دارند. از سوی دیگر خلاصه طرح و شرح و بسط یک فیلم که موضوع اصلی مرور آن به حساب می‌آیند نیز تأثیر عمده‌ای بر انتخاب فیلم توسط بینندگان دارد. در فیلم‌های معتبر مانند درام، تحت تأثیر قرار دادن بیننده از اهداف اصلی و بسیار مهم محسوب می‌گردد. تحلیل‌های ضعیف، گاهی‌اوقات یک فیلم را تا درجه گمنامی و زیان مالی پیش می‌برند.

دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 4 ]

[ شنبه 19 فروردين 1396 ] 1:33 ] [ علی ]

[ ]

متداولترين نانوکاتاليستهاي تجاري فرآيند هيدروکانورژن


برای دریافت اینجا کلیک کنید

متداولترين نانوکاتاليستهاي تجاري فرآيند هيدروکانورژن دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد متداولترين نانوکاتاليستهاي تجاري فرآيند هيدروکانورژن کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي متداولترين نانوکاتاليستهاي تجاري فرآيند هيدروکانورژن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن متداولترين نانوکاتاليستهاي تجاري فرآيند هيدروکانورژن :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي تکنيک هاي نوين در تجهيزات و مواد آزمايشگاهي صنعت نفت ايران

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

یکی از روشهای نوین ارتقاء نفت خام و برشهای سنگین نفتی، فرآیند هیدروکانورژن میباشد. در این فرآیند ذرات کاتالیست درابعاد بسیار کوچک )نانومتری( بصورت سوسپانسیونی به خوراک سنگین اضافه شده و در حضور هیدروژن منجر به شکست ترکیباتسنگین به فراورده های سبکتر میشوند. حضور کاتالیست پخش شده در محدوده 055 تا 2555 ppm ، از تشکیل بیش از حد کک جلوگیری نموده و مقدار کک نسبتاً کم این فرآیند در اطراف ذرات کاتالیست تجمع و همراه محصولات خارج میشود. در این مقاله،برخی از متداولترين نانوکاتاليستهاي تجاري فرآيند هيدروکانورژن معرفی میشوند. پیش ساز کاتالیستهای این فرآیند عموماً از نوعکاتالیستهای پخش شده درجای )بدون نگهدارنده( فلزی )آهن، مولیبدنیوم، نیکل و یا ترکیبی از چند نوع فلز( در ابعاد نانو هستند که با تماس با خوراک در همان محل واکنش به کاتالیستهای فعال تبدیل میشوند. به دلیل اینکه کاتالیست زئولیت تمایل زیادی بهمسموم شدن در عملیات کراکینگ دارند در موارد کمی از این نوع کاتالیستها برای هیدروکانورژن نفت و باقیماندههای سنگیناستفاده می شود. گرچه در سال های اخیر نوعی زئولیت Y بسیار پایدار ) USY ( که پایداریش در برابر بخار و گرما افزایش یافته است، به کرات مورد استفاده قرار گرفته است


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 7 ]

[ شنبه 19 فروردين 1396 ] 1:31 ] [ علی ]

[ ]

مقاله بررسي کاربرد پساب در روند تغييرات کيفي خاک و عملکرد گياه


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي کاربرد پساب در روند تغييرات کيفي خاک و عملکرد گياه دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي کاربرد پساب در روند تغييرات کيفي خاک و عملکرد گياه کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي کاربرد پساب در روند تغييرات کيفي خاک و عملکرد گياه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي کاربرد پساب در روند تغييرات کيفي خاک و عملکرد گياه :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: همایش ملی آب پاک

تعداد صفحات: 4

چکیده:

با توجه به کمبود آب در مناطق خشک و نیمه خشک ( مانند ایران ) در اجرای تدابیری به منظور توسعه و بهره برداری از منابع آبی جدید ، به ویزه در بخش کشاورزی استفاده از پساب ها ، فاضلاب های صنعتی و شهری می تواند مورد توجه قرار گیرد . با این شیوه نه تنها کمبود آب کشاورزی تا حدی جبران می شود بلکه از آثار سوء تخلیه بی رویه فاضلاب ها و خسارت های ناشی از آن به محیط زیست نیز جلوگیری خواهد شد. با توجه به اینکه پساب های شهری خیلی کم تحت تاثیر خشکسالی قرار می گیرند لذا فاضلاب تصفیه شده در صورت راهبردهای مدیریتی متناسب با شرایط هر منطقه یک منبع آبی مطمئن جهت استفاده مجدد در کشاورزی خواهد بود. با این توصیف این پژوهش با دو تیمار آبیاری (پساب و آب معمولی) و دو عمق( 30-15) و ( 10-0) سانتی متر، در 3 تکرار بر روی خاک های منطقه رامهرمز تحت کشت گیاه ریحان در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با هدف ارزیابی کیفی تیمارهای آلودگی به پساب و اثر کاربرد زراعی آن بر برخی خصوصیات خاک طراحی و اجرا شد . به همین منظور پیش از کاشت و پس از برداشت گیاهان، نمونه برداری از خاک صورت گرفت . پساب کاربردی از نظر پارامترهای آلودگی نظیرTSS و COD در مرز مجاز می باشد و طی روند تصفیه PH پساب تغییر محسوسی نداشته است. تحلخل خاک و درصد رطوبت ظرفیت زراعی در اثر کاربرد پساب در مقایسه با شاهد با افزایش مدت زمان آبیاری افزایش معنی دار داشته است و این افزایش معنی دار داشته است و این افزایش در عمق میانی بیشتر بوده است. نسبت جذب سدیم خاک در اثر کاربرد پساب و آب معمولی نسبت به شرایط اولیه کاهش معنی دار داشته است ولی این کاهش در مورد آب معمولی بیشتر بوده است. مقدار بیکربنات در اثر آبیاری با پساب افزیش معنی دار داشته است. و در اثر آبیاری با آب معمولی کاهش می یابد و به دلیل گنجایش بافری خاک تاثیر معنی دار بر PH خاک نداشته است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 5 ]

[ شنبه 19 فروردين 1396 ] 1:29 ] [ علی ]

[ ]

امکان سنجي جايگزيني سامانه سرمايش اجکتوري به جاي سامانه رايج در خودرو سواري


برای دریافت اینجا کلیک کنید

امکان سنجي جايگزيني سامانه سرمايش اجکتوري به جاي سامانه رايج در خودرو سواري دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد امکان سنجي جايگزيني سامانه سرمايش اجکتوري به جاي سامانه رايج در خودرو سواري کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي امکان سنجي جايگزيني سامانه سرمايش اجکتوري به جاي سامانه رايج در خودرو سواري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن امکان سنجي جايگزيني سامانه سرمايش اجکتوري به جاي سامانه رايج در خودرو سواري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس ملي انرژي و توسعه پايدار

تعداد صفحات : 4

چکیده مقاله:

در این پژوهش جایگزینی سامانه سرمایش اجکتوری به جای سامانه چرخه تراکمی معمولی به صورت نظری بررسی شده است. در سامانه سرمایش اجکتوری با استفاده از گرمای گاز های خروجی از موتور تراکم مبرد در اجکتور صورت می پذیرد و بدین ترتیب کمپرسور از چرخه حذف می گردد. در این پژوهش عملکرد اجزائ مختلف سامانه سرمایش اجکتوری شامل اجکتور، کندانسور، اواپراتور و مبدل های گرمایی شبیه سازی شده است. و به منظور جلوگیری از ورود محصولات احتراق سرد به کاتالیست از دو مبدل گرمایی استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که با افزایش ابعاد کندانسورو افزایش دبی هوای عبوری از کندانسور امکان استفاده از سامانه سرمایش اجکتوری در خودروهایی با حجم موتور نسبتا بالا وجود دارد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 5 ]

[ شنبه 19 فروردين 1396 ] 1:27 ] [ علی ]

[ ]

مقاله معرفي الگوي نوين تصفيه پسابهاي صنعتي در پالايشگاه فازهاي 4و5 عسلويه


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله معرفي الگوي نوين تصفيه پسابهاي صنعتي در پالايشگاه فازهاي 4و5 عسلويه دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله معرفي الگوي نوين تصفيه پسابهاي صنعتي در پالايشگاه فازهاي 4و5 عسلويه کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله معرفي الگوي نوين تصفيه پسابهاي صنعتي در پالايشگاه فازهاي 4و5 عسلويه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله معرفي الگوي نوين تصفيه پسابهاي صنعتي در پالايشگاه فازهاي 4و5 عسلويه :

سال انتشار: 1384

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: 7

چکیده:

یکی از معضلات هر واحد صنعتی می تواند مساله مدیریت و دفع پساب های تولید شده باشد. امروزه و در واحدهای نوین از روش های بسیار کارآمدی در این زمینه استفاده می شود. در این مقاله روش نوین مدیریت پساب های صنعتی و انسانی در مجتمع گاز پارس جنوبی (فاز 4و5 عسلویه) معرفی شده که می تواند الگوی بسیار خوبی برای پیاده سازی در سایر مجتمع های عظیم صنعتی کشور نیز باشد. در این روش پساب های انسانی بوسیله یک فرآیند بیولوژیکی تصفیه شده، محصولات این فرآیند به صورت کود انسانی و آب کشاورزی به مصرف می رسد. همچنین آبهای حاوی مواد شیمیایی بوسیله اسید سولفوریک و کاستیک خنثی سازی شده و پس از تنظیم (pH) به قسمت آبهای روغنی جهت حذف روغن موجود در آن ارسال می شود. آبهای روغنی پس از تصفیه در Induce Gas Flotator به دریا ریخته میشود.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 6 ]

[ شنبه 19 فروردين 1396 ] 1:25 ] [ علی ]

[ ]

مقاله در مورد رنزو پيانو


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله در مورد رنزو پيانو دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد رنزو پيانو کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله در مورد رنزو پيانو،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله در مورد رنزو پيانو :

رنزو پیانو

رنزو پیانو در سال 1937 در جنوآ، ایتالیا در خانواده ای معمار به دنیا آمد. تحصیلات خود را در پلی تکنیک میلان انجام داد. هنگامی که دانشجوی معماری در دانشگاه پلی تکنیک معماری میلان بود مرتب از پروژه های ساختمانی پدرش بازدید می کرد که این بازدید ها تجربه های علمی و کارآمدی را برای او به ارمغان آورد. پدر، چهار عمو و برادرش همه پیمانکار ساختمانی بودند.

دفتر فنی و کارگاه رنزو پیانو در سال 1980 در پاریس و جنوآ ایتالیا شکل گرفت و اکنون حدود 100 مهندس، معمار و متخصصین دیگر در قسمتهای مختلف شرکت مشغول به کار هستند که همگی معتقد به ساخت ساختمانهای کارآمد و آزمودن ایده هایی هستند که منعکس کننده ایده های رنزوپیانو است.

در حالی که کارهای او آمیخته با تکنولوژی روز معماری می باشد ولی ریشه و اصل کارها به طور واضح نمایانگر فلسفه و سنت ملی کلاسیک ایتالیا است.
از آثار بزرگ این معمار مشهور ایتالیایی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
• ساختمان تاسیسات شرکت اتومبیل سازی فیات FIAT در شهر تورینو ایتالیا
• استادیوم فوتبال شهر باری ایتالیا
• مرکز فرهنگ و هنر جرج پمپیدو (Centre Pompidou) در پاریس
• فرودگاه شهر Osaka ژاپن

• Potsdamer Platz پوتز دامر پلاتز در شهر برلین آلمان
• مجموعه برج های سیدنی استرالیا
• ساختمان مرکز علم و تکنولوژی ملی هلند در شهر آمستردام
• ساختمان آکادمی علوم ایالت سانفرانسیکو آمریکا
• مجتمع ورزشی راوانا

• ایستگاه مترو جنوا
• پایانه مسافربری کانسای
• مرکز طراحی مرسدس بنز در اشتوتگارت
• و..

مرکز تجاری جرج پمپیدو در پاریس (نماد معماری های تک)
برج های تجاری سیدنی

افتخارات :
• عضویت افتخاری جامعه معماران آمریکا، آمریکا، 1981
• مدال طلا از انستیتو سلطنتی معماران بریتانیا، انگلستان، 1989
• جایزه Cavaliere di Gran Croce از هیئت دولت ایتالیا، رم، ایتالیا، 1989
• جایزه کیوتو، ایناموری فوندیشن، کیوتو، ژاپن، 1990
• عضویت افتخاری دانشکده هنر و تحقیقات آمریکا، آمریکا، 1994
• از طرف یونسکو به عنوان سفیر معماری حسن نیت معرفی شد ، 1994
• جایزه میکل آنژ از رم، ایتالیا، 1994

• جایزه اریز موز ، آمستردام، هلند، 1995
• جایزه معماری پریتزکر، کاخ سفید، واشینگتن، آمریکا، 1998
• معمار دانشکده ملی سن لوکا، رم، ایتالیا، 1999
• مدیر کل مرکز ملی de la Légion d’Honneur، فرانسه، 2000
• سلطان معماری، ونیز، ایتالیا، 2000

• جایزه لئوناردو، رم، ایتالیا، 2000
• جایزه وکسنر، مرکز هنر وکسنر، کلومباس، اوهایو، آمریکا، 2001

مجموعه فرهنگی تیجیبائو

مجموعه فرهنگی jean marie tjibaou در اقیانوس شمالی در شبه جزیره newcaledonia یك مستعمره فرانسه و پایتخت نومایا قرار گرفته است . این مجموعه بر خواسته ازتوجه به گیاهان بومی و كلبه هایی كه به وسیله مردم بومی كاناك ساخته شده بود،توسط معمار ایتالیایی –رنزوپیانو-در سال 1993طراحی شده است و به عنوان تجلیل از فرهنگ مردم كاناك و از یاد بردن خاطره استعمار فرانسه ساخته شد.
مجموعه كه سایت عظیمی را به خود اخ

تصاص داده است به jeam marie tjibaouرهبر سیاسی مردم كاناك كه در جنگ برای استقلال داخلی new caledoniaدر سال 1989 كشته شد ،اهدا شده است و به همین اسم نامگذاری شده است.
ایده این بود كه به جای ایجاد یك باز سازی تاریخی یا یك دهكده تكراری ساده با منعكس كردن فرهنگ بومی و سمبل های قدیمی كه به هر حال هر كدام زمانی خیلی بیشتر زنده بودند به توسعه فرهنگ كاناك بپردازند و به تاریخ محیط و باورهای كاناك احترام بگذارند.

مجموعه فرهنگی تی جی بائو از منحنیهای قفس مانند كه از چوب درختان كاج و صنوبر ساخته شده است . مركز فرهنگی برای نمایش دادن و فعالیت های مختلف روز مره در صدد تامین موضمعات بر طبق فرهنگ مردم كاناك طراحی شده است و ریشه های فرهنگ آن ها را حفظ كرده است و در طراحی ساختمان ، از باورها و اعتقادات فرهنگی مردم كاناك و همچنین چشم انداز زیبای شبه جزیره الهام گرفته شده است

در كل آب و هوا در نیو كالدونیا به طور قابل توجهی گرم و مرطوب است ،بنابراین یكی از ملاحظات اصلی برای مجموعه به وجود آوردن یك سیستم خنك كننده انفعالی كاراو موثر است.
سیستم تهویه ی انفعالی یكی از روش های اصلی خنك كردن و تهویه در مجموعه tjibaouاست.
مجموعه از 10 خانه انتزاعی چوبی با سایز ها و عملكردهای متفاوت تشكیل شده است كه رنزو پیانوبرای آنها عنوان caseرا پیشنهاد كرده است.
اینcaseها به منظور تجلیل و یاداوری فرهنگ بومی مردم كاناك ساخته شده اند و در یك انهنای ملایم در طول شبه جزیره به منظور تهویه ی ماكزیمم روی یك تپه جای گرفته اند ،جایی كه بیشترین باد است .نما به سوی باد جنوبی غالب است.

در این مجموعه از المان های طبیعی مشخص از قبیل باد ،نور،آب،و پوشش گیاهی استفاده می شود
.
مسابقه طراحی
برای دادن طرح مركز فرهنگی نیوكالدنیا ، مسابقه ای بین المللی با شركت گروهی از معماران و تعدادی از داوران ترتیب داده شدو تعداد زیادی از معماران جرات كردند با تاثیر گرفتن از نیاكان و تحریف تكنولوژی طرح دهند . آنها هم چنین مفاهیم غیر عملی و انتزاعی را با شیوه های جدید به كار بردند . اما طراحان ساختمانی یك شركت معمولی كه بیشتر با این موضوعات هم فكر بودند بر خلاف معماران و طراحان دیگر با موضوعات به صورت جدی و فوق العاده عادی بر خورد كردند و این فكرقبل از این به نظر طراحان دیگر نرسیده بود

این ایده انعكاس فرهنگ باستانی است . فضا هایی مدور در پلان وجود دارد كه حوزه اعظم فضاهاست و اطراف هر كدام از این هسته ها محصور شده است .

معماری های-تک و اکو-تک :
در سال 1971، دو معمار جوان ایتالیایی به نام های رنزوپیانو ساکن در ایتالیا و ریچارد راجرز ساکن در انگلستان، در مسابقه طرح ساختمان مرکز ژرژپمپیدو در پاریس در بین681 شرکت کننده برنده اعلام شدند. نمای این ساختمان را مجموعه ای از دودکش ها، آبگردان ها، لوله های تاسیساتی و ستونها، تیرها، بادبندها، راه پله و مسیرهای رفت و آمد تشکیل می داد. این معماران آغازگر سبکی در اروپا بودند که به نام های های-تک یا تکنولژی بسیار پیشرفته معروف گردید. و نتیجه آن این بود که در ده هفتاد ماشین و فن آوری به عنوان یک موضوع محوری در معماری مطرح شد.

معماران این سبک تکنولوژی را دست آورد بزرگ مدرنیته و مهم ترین عامل توسعه و پیشرفت در قرن بیستم می دانند. از نظر آنها، عصاره و مشخصه هر عصر در معماری آن دوره شکل کالبدی یافته است. به عنوان نمونه، معابد یونان باستان با آن نظم و تناسب کامل هندسی، تبلور ذهنیت کمال گرایی یونانیان باستان است. بناهای عظیم روم باستان، نمایش قدرت امپراتوری و حکومت سزارها می باشد و بالاخره کلیسای سر به فلک کشیده گوتیک نمایش دهنده قدرت کلیسا و ذهنیت قرون وسطا است. به همین ترتیب، ساختمانهای امروز می باید نمایش دهنده عصار فکری و تکنیکی عصر حاضر یعنی تکنولوژی باشند.

به طور کلی می توان گفت اگر معماری مدرن در طرح های خود ماشین را به نمایش می گذارد، معماران های-تک داخل ماشین را و اجزای آن را نشان می دهد.
ریچارد راجرز در این باره می گوید تکنولوژی به ما کنترل بیشتری عرضه می کند و نه کمتر. ساختمانهای آینده بیشتر شبیه روبات خواهند بود تا معبد، مانند آفتاب پرست، آنها خود را با محیط پیرامون تطبیق می دهند. شاید بتوان زیر بنای فکری این سبک را در این جمله راجرز خلاصه کرد که می گوید در عصر مدرن باید در ساختمانهای مدرن زندگی کرد.

اصول فکری این سبک را می توان به موارد زیر خلاصه کرد :
• نمایش تکنولوژی به عنوان عصار و دستاورد عصر جدید
• نمایش پروسه ساخت در طرح
• نمایش خط گونه ساختار و اجزاء درون بنا در نمای ساختمان
• طراحی بام ساختمان به عنوان نمای پنجم
• سازه و ساختار به عنوان تزئینات خطی استفاده شوند

مرکز ژرژ پمپیدو معمار رنزوپیانو و راجرز (مشترک

بخش داخلی گنبد شیشه ای پارلمان آلمان معمار نورمن فاستر
فرهنگسرای تیجیبائو
مجموعه فرهنگی تیجیبائو
مجموعه فرهنگی jean marie tjibaou در اقیانوس شمالی در شبه جزیره newcaledonia یك مستعمره فرانسه و پایتخت نومایا قرار گرفته است . این مجموعه بر خواسته ازتوجه به گیاهان بومی و كلبه هایی كه به وسیله مردم بومی كاناك ساخته شده بود،توسط معمار ایتالیایی –رنزوپیانو-در سال 1993طراحی شده است و به عنوان تجلیل از فرهنگ مردم كاناك و از یاد بردن خاطره استعمار فرانسه ساخته شد.

مجموعه كه سایت عظیمی را به خود اختصاص داده است به jeam marie tjibaouرهبر سیاسی مردم كاناك كه در جنگ برای استقلال داخلی new caledoniaدر سال 1989 كشته شد ،اهدا شده است و به همین اسم نامگذاری شده است.
ایده این بود كه به جای ایجاد یك باز سازی تاریخی یا یك دهكده تكراری ساده با منعكس كردن فرهنگ بومی و سمبل های قدیمی كه به هر حال هر كدام زمانی خیلی بیشتر زنده بودند به توسعه فرهنگ كاناك بپردازند و به تاریخ محیط و باورهای كاناك احترام بگذارند.

مجموعه فرهنگی تی جی بائو از منحنیهای قفس مانند كه از چوب درختان كاج و صنوبر ساخته شده است . مركز فرهنگی برای نمایش دادن و فعالیت های مختلف روز مره در صدد تامین موضمعات بر طبق فرهنگ مردم كاناك طراحی شده است و ریشه های فرهنگ آن ها را حفظ كرده است و در طراحی ساختمان ، از باورها و اعتقادات فرهنگی مردم كاناك و همچنین چشم انداز زیبای شبه جزیره الهام گرفته شده است .

در كل آب و هوا در نیو كالدونیا به طور قابل توجهی گرم و مرطوب است ،بنابراین یكی از ملاحظات اصلی برای مجموعه به وجود آوردن یك سیستم خنك كننده انفعالی كاراو موثر است.
سیستم تهویه ی انفعالی یكی از روش های اصلی خنك كردن و تهویه در مجموعه tjibaouاست.
مجموعه از 10 خانه انتزاعی چوبی با سایز ها و عملكردهای متفاوت تشكیل شده است كه رنزو پیانوبرای آنها عنوان caseرا پیشنهاد كرده است.
اینcaseها به منظور تجلیل و یاداوری فرهنگ بومی مردم كاناك ساخته شده اند و در یك انهنای ملایم در طول شبه جزیره به منظور تهویه ی ماكزیمم روی یك تپه جای گرفته اند ،جایی كه بیشترین باد است .نما به سوی باد جنوبی غالب است.

در این مجموعه از المان های طبیعی مشخص از قبیل باد ،نور،آب،و پوشش گیاهی استفاده می شود .
مسابقه طراحی
برای دادن طرح مركز فرهنگی نیوكالدنیا ، مسابقه ای بین المللی با شركت گروهی از معماران و تعدادی از داوران ترتیب داده شدو تعداد زیادی از معماران جرات كردند با تاثیر گرفتن از نیاكان و تحریف تكنولوژی طرح دهند . آنها هم چنین مفاهیم غیر عملی و انتزاعی را با شیوه های جدید به كار بردند . اما طراحان ساختمانی یك شركت معمولی كه بیشتر با این موضوعات هم فكر بودند بر خلاف معماران و طراحان دیگر با موضوعات به صورت جدی و فوق العاده عادی بر خورد كردند و این فكرقبل از این به نظر طراحان دیگر نرسیده بود.

این ایده انعكاس فرهنگ باستانی است . فضا هایی مدور در پلان وجود دارد كه حوزه اعظم فضاهاست و اطراف هر كدام از این هسته ها محصور شده است .

بیوگرافی رنزو پیانو
رنزو پیانو در ‍‍‍‍‍جئونا در ایتالیادر 14 سپتامبر سال 1937 متولد شد در سال 1964 از مدرسه معماری در میلان فارغ التحصیل شد و به عنوان یک دانش آموز در زیر نظر یک گروه مهندسی در فلورانس شروع به کار کرد .
معماری پیانو به سوابق او بستگی دارد چرا که پدری معمار داشت و با طرز قرار گرفتن ساختمان ها آشنا بود او پسری خجالتی بود که در منطقه پیکی زندگی می کرد در آنجا منظره ای از طبیعت وجود نداشت و آفتاب سوزان هم آنها را دچار مشکل می کرد لدا تصمیم گرفت تا سای

بانی از برگ در امتداد باد به طور ثابت درست کند و این اولین کار او در راستای معماری بود .
در بین سالهای 1965تا 1970 او تجارب زیادی با مسافرت های دانشجوئی به آمریکا و بریتانیا به دست آورد و در این موقع بود که با جیمز پرو آشنا شد و دوستی آنها تاثیر بسزایی در حرفه ای شدن او داشت به این ترتیب نظرات خود را اثبات کرد و با کسانی که به مخالفت از او می پرداختند به مخالفت پرداخت و خواستار مسابقه دادن با آنها بود .
فقط با مدد گرفتن از تجربه است که میتوان به کشفیات مختلف دست یافت و به مرحله ای برسیم که کمتر احساس نارضایتی کنیم. بیشتر برنامه هایی که امروز ما در طراحی ساختمان از آن استفاده می کنیم ،بعدها بوجود آمدند.

برای مثال،هر چند« پیانو» بناهای تاریخی ایتالیا را دوست داشت و آنها را گسترش می داد ،ولی این امر برای او از زمانی محقق شد که علم شناخت آثار باستانی در تمام زمینه ها، کارهای او را تحت تأثیر قرار داد.
حتی این ایده های اجتماعی که اکنون به وضوح در کارهای او دیده می شود ،بعدها،و از انگلیس وارد کارهای او شد .او همانند «ریچارد راگرس» تحت تأثیر روح دپارتمان معماری لندن قرار گرفته بود جایی که در پروژه ی دانشجویان اواخر دهه ی 1960،فن آوری ابزار ها محیط انعطاف پذیرانه ای را برای خدمت به تجربه ی اجتماعی به وجود آورده بودند ،او بطور غیر مستقیم به سان «جین پرو» طرفدار عقایدی بود که نویسندگان انگلیسی حدود قرن 19 با آن سر وکار داشتند.

«پیانو»مهندسی معماری را در دانشگاه «فلورانس» و «پلیتکنیک میلان» سپری کرد و بعدها در سال 1964 فارغ التحصیل شد ولی تأثیر این مؤسسات در شکل گیری شخصیت او برای رسیدن به هنر معماری ،به مراتب کمتر از دوران بچگی و پیش زمینه خانوادگی او نشست و بر خاست های او با معماران بزرگ که معمولا ایتالیایی و . . .بودند

خصوصا فعالیت های خود او بعد از تحصیل بود .
«پیانو» از همه ی این ها چیز هایی آموخت و به گفته ی خود « دزدی برخی اسرار » که می توانست او را برای یک تحول درونی آماده سازد .
بعد از پدرش ، « فرانکو آلبینی » اولین الگو و کار فرمای او شد . « آلبینی » در میان بقیه ی کارهایش ،معمار « آرشیتکت » یک سری فروشگاه زنجیره ای بود که بعضی از آنها واقعا عالی و استثنایی بودند . به نظر می رسد با توجه به ساختار نمایش داده شده ، این ساختمانها از پیشگامان عرصه ی تکنولوژی برتر آن زمان بوده اند . همچنین او مسئول

برخی از بناهای تاریخی و تأثیر گذار قدیمی بود که برخی از آنها در « جنوا » هستند . و می توان عنوان طراح را هم به او اطلاق کرد . « پیانو » شدیدا تحت تأ ثیر لذتی که «آلبینی » از کار و لوازم و جز ئیات کار ها می برد ، ( کارهایی که در استودیوی میلان انجام می داد ) قرار گرفت .
« پیانو » برای انجام کار و شروع کار هیچ اقدامی نکرد زیرا اولا خجالتی بود و ثانیا از جواب های منفی که ممکن بود بشنود ، واهمه داشت ولی سر انجام برای شروع کار به یک دفتر مهندسی رفت تا کار خود را شروع کند . کار اولیه ی او اسمبلی مجدد دستگاه های تلویزیون بود تا ایراد های احتمالی را شناخته و راهکار های پیشنهادی را مورد بررسی قرار دهد تا این دستگاه ها طراحی شوند .
« پیانو » با « آلبینی » به مدت دو سال کار کرد . این همکاری زمانی بود که آلبینی مشغول کار

برای تبدیل یک موزه در جنوا بود . شاید « پیانو » بیشترین تجربه ی خود را در سفر هایی بدست آ ورد که آ خر هفته ها از منزل به « جنوا » می رفت . « آلبینی » معمولا در « پاویا » به ملاقات رئیس خود می رفت تا او را در چند و چون کارهای مبلمان چوبی که او طراحی آنها را به عهده داشت ، قرار دهد .
آنها معمولا دو ساعت

تمام و یا بیشتر را به مطالعه ، تجزیه و تحلیل جز ییات می پرداختند . از این موارد و از تجربیاتی که او در کار طراحی سیستم طاقچه بدست آورد ، پیانو فهمید که متد طراحی آلبینی ( که الان متد پیانو می باشد ) مبنی بر حذف کردن قسمتهای غیر ضروری است بدون اینکه آسیبی به سیستم برسد .
در همین ایام بود که « پیانو » برای اولین بار « جین پرو » را در زمانی که در حال کار بر روی یک طرح هنری در فرانسه بود ، ملاقات کرد . چیزی که برای پیانو عجیب بود و او را تحت تأثیر قرار می داد این بود که « پرو » چگونه بر مشکلات فائق می آمد مانند درست کردن یک پل از یک تکه کاغذ که به اندازهای مقاوم باشد که بتواند فشار یک خودکار را تحمل کند که این کار همانطور که نیاز به فکر زیادی داشت می بایست با ممد گرفتن از د

ست نیز حل می شد چون می بایست به طور ماهرانه ای با دست روی آن کار می شد .
بعدها ، در زمان ساخت ساختمان « مرکز پامپیدو » که در آن « پرو » یکی از اعضای حیاتی بود ، آن دو با یکدیگر دوست صمیمی شدند . استودیوی « پرو » واقع در خیابان «رودس بلانس مانتکس » با استودیوی « پیانو » در « رو است کرویکس دلا برتونری » حدود 100 متر فاصله داشت و آن دو معمولا ناهارها را با یکدیگر صرف می کردند ولی با تمام شباهت هایی که بین آن دو بود و با تمام

اراداتی که پیانو به او داشت ولی وی نتوانسته بود « پیانو » را به اندازه ی « آلبینی » تحت تأثیر قرار دهد ولی به جای آن «پیانو » طرحهایی را اجرا می کرد که ساختارهای جدیدتری داشتند .
از آن جایی که « پرو » و « پیانو » هر دو علاقمند به ابزارها و تکنولوژی جدید بودند ، هیچکدام علاقهای به کار سازه های عظیم و محتویات آن نداشتند و این باعث خدشه دار شدن وحدت در معماری و فقدان هویت در ساختمانها شد ولی در مقابل آنها اعتقاد خاصی به « هدف ساخت » برای هر ساختمان داشتند .

هماهنگی ای که باید در همه ی بخشها حفظ می شد و همچنین اهمیت صنعتکاری در هر دو مقوله ی شکل سازه و دمیدن روح در تکنولوژی .همچنین در به هم پیوستگی سازه و صنعتکاری در تولیدات صنعتی ، هر دوی آنها محافظه کارانه رفتار می کردند و برای هر دوی آنها مهم بود که سازنده ی طرح پیمان را با کار قطع نکند . جایی که محموله ی ابزارها دارای بهترین ذخیره هستند و نه تنها با چشم بلکه با احساس دست نیز می توان درک کرد .
یک تفاوت بزرگ ولی نه چندان مهم بین آنها این بود که « پرو » زمانی که با صفحات فلزی دو یا سه بعدی کار می کرد به اصل خمیدگی می پرداخت در حالی که « پیانو » به حکاکی تمایل داشت و با مدلهای مکعبی کار خود را شروع کرد .
اگر « پیانو » اهمیت صنعتکاری و کارگاه را از دوستان سازنده اش آموخته ، « پرو » همان اصول را از پدرش آموخته بود .

بنیانگذار « اکول دس بلکس آرتس » که نام خود را به عنوان یک ایده ی هنری و جنبش حرکتی ثبت کرد و اثرش یکی از مهمترین مراکز هنری « نووا » شد .
« ویکتورپرو » شدیدا تحت تأثیر نوشته های « جان راسکین » و « ویلیام مدریس » قرار گرفت .در کنار این علایق به صنعتکاری ، این نوشته ها عقاید سیاسی و اجتماعی پرو را نیز متأثرقرار داد که بخش بزرگی از زندگی او بود . هر چند که این ها به بحث گذارده نشد ، پیانو اذعان کرد که گفتگو با « پرو » برای کشش بین عقاید او و عقاید نویسندگان محتمل است

. جدا از این در رابطه ی صنعتکاری و اجتماع ، آنجلو ساکسون هم هر چند کم ولی بر روی بعضی از عقاید او تأثیر داشت . مطمئنا « پرو » عقاید و علایق خود را الهام گرفت و در جنبه های اجتماعی معماری به کار برد .
در این اثنا « پیانو » تحت تأثیر پروژه های مشخصی مثل «ابی پیره » که در اوایل دهه ی 1950 بود ، قرار گرفته بود و می نویسد که حمایت « پرو » از ساخت ساختمان مثل ماشین ، برای نتایج اجتماعی کمتر از پیشرفتهای تکنیکی بود . با به خاطر آوردن شهرت مرکز پامپیدر و ساختمان همانند آن از پیانو و کار های بعدی او بعد از پامپیدر و رفاقت شدید او با « پرو » که اکنون ریشه دار تر شده بود ، نشان می داد که چگونه روی عقاید اجتماعی او تأثیر می گذاشتند.

یک مورد دیگر که به طور خلاصه به آن اشاره می شود ، مهندس انگلیسی الاصلی بود به نام « ماکو وسکی » که تخصص خاصی در فریمهای قصیال داشت کسی بود که « پیانو »
مدارک برخی از جدیدترین تجربیاتش را با مختصری از ساختار آنها برایش فرستاده بود
این امر منجر به دعوتی شد مبنی بر همان ساختار ها که در محل دانشگاه تکنولوژی «باترسیا » و در سال 1966 اتفاق افتاد .

« ماکو وسکی » به دنبال شخصی بود تا قدرت تحلیل ساز را با توجه به عملیاتهای محاسباتی داشته باشد و این در حالی بود که « پیانو » تحت تأثیر هوش و ذکاوت و احترام این مهندس قرار گرفته بود . نقشه ها روی هم قرار گرفته بود تا منجر به ساخت یک شرکت برای تخصصی کردن ساختارها شد . ولی بعد پیانو فهمید که این امر بسیار محدود کننده خواهد بود و اینکه بیشتر معماری باید می شد تا فریم فضا و سقفها .

اولین دفتر کارگاهی او برای خودش در سالهای 69-1968 و در بیرون جنوا ، تأسیس کرد تا کارهای فضاسازی فریمهای پشتیبان به سان سقفها را انجام دهد ، سهم عمده ای از آن متعلق به « ماکو وسکی » بود .
تأثیر شدید و طولانی مدتی که هنوز هم آثار آن وجود دارد مربوط به کشف « پیانو » در بریتانیا و در گروه « آرچیگرم » اتفاق افتاد . برداشت شگرفی از تکنولوژی و گسترش آن ، احتمالا « پیانو » را مورد تأثیر قرار داد تا تکنولوژی و طبیعت را به یک هارمونی جالبی برساند . مطمئنا تزها ، کارها و الکترونیک گروه « آرچیگرم » در کارهای بعدی «پیانو » به وضوح دیده می شود که از جمله ی آن کارخانه ی « لینگوتو » و نمایشگاه بین المللی « کلمبوس » است .

در سال علمی 68-1967 پیانو یک استادیار در میلان برای « مارکو زانوسو » (یک معمار ماهر و طراح ) بود ،از او و درسهایی که آن دو با یکدیگر تدریس می کردند که راجع به سازه ی اشیا بود ( جایی که دانش آموزان به تحقیق در مورد اشیا و کاربرد آنها در طراحی با آن بود ) ، پیانو چیز های زیادی راجع به موارد و کاربرد آنها دریافت ، و در طول این مدت او یک سقف را برای « زانوسو » خلق کرد که نور طبیعی داخل داشت و او در این راه از کارخانه ی « اولیوتی » در ایتالیا کمک گرفته بود . این کار باعث شروع به تدریس خود او شد . در حالی که در فیلادلفیا و در استودیوی « لوئیس کان » تدریس می کرد . برای « کان » که تأثیر مختلفی از سایرین بر روی « پیانو » داشت ، کمک

شگرفی کرد تا سقف فریم فضایی و کارخانه ی « اولیوتی » در « هارسیبورگ » ساخته شود .
هر چند که تأثیر تحقیقات علمی « کان » (62-1957 ) را به وضوح می توان در هسته های پروژه ای و دیوارهای qb در جنوا (1968) دید ، « پیانو » تأثیر کمی از معماری « کان » گرفت .


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 6 ]

[ شنبه 19 فروردين 1396 ] 1:23 ] [ علی ]

[ ]

سئو سایت ساخت وبلاگ
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]